Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 119 seconden

Op dinsdag 10 oktober organiseert Gebruikersplatform Bodemenergie de workshop WKO voor Gemeentelijk Vastgoed. Deze bijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen met WKO-systemen bij panden van gemeentelijke organisaties. De bijeenkomst start met enkele praktijkverhalen, waarna de deelnemers in kleine groepen aan een ronde tafel de ervaringen van anderen en hun eigen systeem kunnen delen en bespreken. Het uiteindelijke doel is om op basis van die ervaringen nieuwe kennis en verbetermogelijkheden voor het eigen systeem te vergaren.

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten geïnvesteerd in de verduurzaming van hun gebouwen door de klimaatinstallaties aan te sluiten op een bodemenergiesysteem. Maar niet alle projecten zijn vanaf dag één succesvol. Helaas komt het nog geregeld voor dat WKO-systemen opstartproblemen ervaren en soms zelfs enkele jaren na oplevering nog steeds niet optimaal functioneren. De problemen die deze organisaties ondervinden, zijn zeer divers; van inregelproblemen tot onbalans en van een tekort aan energie tot een slechte afstemming met het afgiftesysteem.

Openhartig over problemen spreken
Tijdens deze workshop komen beheerders en eigenaren van enkele gemeentelijke panden aan het woord waarbij ze openhartig over hun problemen spreken. Zij geven in die presentaties aan hoe zij die problemen ervaarden, op welke manier zij aan een oplossing hebben gewerkt, en hoe ze uiteindelijk de optimalisatie voor elkaar hebben gekregen. In veel situaties gaat het vooral om gerichte monitoring en het kiezen van de juiste partners. Deze onderwerpen komen dan ook aan bod op deze bijeenkomst.

Ervaringen uitwisselen
Na de presentaties van de ervaringsdeskundigen, zullen alle bezoekers aan de workshop zelf kunnen kiezen uit een aantal discussietafels waar specifieke voorbeelden worden besproken met beheerders van gemeentelijke panden. Tijdens die rondetafelgesprekken hebben de deelnemers uitgebreid de kans om in detail de oplossingen van anderen te bespreken, maar ook om hun eigen situatie en eventuele problemen voor te leggen aan collega-deskundigen.

Gemeente als gastheer
De bijeenkomst wordt georganiseerd bij een van de gemeenten die nadrukkelijk ervaring heeft met WKO-systemen. De exacte locatie en gemeente wordt nader bekend gemaakt. Ook de invulling van het programma wordt, zodra deze bekend is, op de website www.gebruikersplatformbodemenergie.nl gepubliceerd.

Organisatie
Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert deze bijeenkomst. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het Gebruikersplatform financieel en heeft zitting in de programmaraad. De programmaraad beslist onder meer over beleid, communicatie en samenwerkingen. Deze programmaraad bestaat, naast RVO, uit vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen Utiliteit, Zorg en Wonen, Agrarische Sector en Industrie.