Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 45 seconden

Vanaf 1 januari 2019 zouden alle installatiebedrijven en monteurs die zich bezighouden met het installeren en onderhouden van cv-installaties moeten voldoen aan een wettelijke erkenning en daarmee aan minimale eisen voor vakbekwaamheid en (bij)scholing. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Maar minister Ollengren (BZK) schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat zij deze niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2018 aan de Tweede Kamer kan toezenden. Mocht het wetsvoorstel vervolgens door beide Kamers worden aangenomen, dan zal de wetswijziging pas vanaf de tweede helft van 2019 gefaseerd in werking kunnen treden. Dat is dus een half jaar later dan gepland.

Installatiebedrijven zullen op basis van de nieuwe wetgeving hun bedrijfsvoering zonodig moeten aanpassen en personeel eventueel laten bijscholen om te voldoen aan de eisen. Naar schatting van de installatiesector zelf, hebben tussen de 1.400 en 2.300 monteurs aanvullende scholing nodig.

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer