De nieuwe conjunctuurenquête van Techniek Nederland laat een ontluisterend beeld zien. Een groot aantal bedrijven verwacht personeel te moeten ontslaan of minder vakmensen te zullen inlenen in het tweede kwartaal. Ook staat de omzet fors onder druk. Maar de echte klap van de coronacrisis moet nog komen, vreest de branchevereniging.

Bijna 40% van de grote en middelgrote installatiebedrijven verwacht monteurs te moeten ontslaan. Bovendien denkt meer dan 80% van de bedrijven in het tweede kwartaal minder technische vakmensen in te lenen. Driekwart van de grote en middelgrote bedrijven in de sector houdt in de maanden april tot en met juni rekening met een aanzienlijke omzetdaling. Deze en andere gegevens zijn te vinden in de meest recente conjunctuurenquête van ondernemersorganisatie Techniek Nederland.

Kleine bedrijven
“Uit een quick scan van drie weken geleden konden we al concluderen dat ook kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers getroffen worden door de crisis”, aldus woordvoerder Dick Reijman. “Over twee weken komen we met de uitkomsten van een nieuwe quick scan. Dan weten we ook wat de actuele stand van zaken is bij kleine bedrijven.”

Marktsegmenten
Volgens Reijman worden alle marktsegmenten vrijwel even hard getroffen. “Of het nu gaat om de woningbouw, utiliteit, industrie, nieuwbouw of renovatie, ze krijgen allemaal te maken met een daling van de orderportefeuille.”

Onderlinge verschillen
Maar op een ander niveau zijn er wel degelijk verschillen te bespeuren. “Het beeld is niet eenduidig. Zo krijgen we ook signalen binnen, dat bepaalde installatiebedrijven nog volop werk hebben.” Te denken valt bijvoorbeeld aan installateurs die voornamelijk actief zijn in beheer en onderhoud. “Een kapotte ketel zal sowieso moeten worden vervangen, daarnaast gelden er nog allerlei wettelijke verplichtingen voor onderhoud en inspectie aan technische installaties waar klanten, crisis of niet, toch aan moeten voldoen.

Veilig werken
“Overigens zien we dat het overgrote deel van de installatiebedrijven gebruik maakt van het protocol Samen veilig doorwerken waarover Techniek Nederland samen met de overheid afspraken heeft gemaakt. Het protocol helpt ons om de werkzaamheden waar mogelijk veilig te laten plaatsvinden.”

Uitbreiding NOW nodig
Ook kunnen er binnen bedrijven grote verschillen zijn. “Bijvoorbeeld als de ene vestiging nog een volle orderportefeuille heeft en de andere een fikse omzetdaling ziet.” Techniek Nederland vindt daarom dat concerns niet alleen als geheel in aanmerking moeten komen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Als ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen gebruik kunnen maken van de NOW, kunnen we onnodig verlies van arbeidsplaatsen voorkomen, aldus Reijman. Gisterenavond heeft de Tweede Kamer gestemd over een uitbreiding van de NOW-regeling.

Grote klap
Hoe dan ook, de echte klap moet nog komen, verwacht Techniek Nederland. “Er lopen nu nog veel projecten, maar de vraag is hoe de situatie er later dit jaar zal uitzien.” Zoals bekend verwachten het IMF en andere gezaghebbende financiële instituten dat de economie een enorme dreun gaat krijgen. “Wanneer consumenten minder te besteden hebben en ook bedrijven de hand op de knip gaan houden, heeft dat gevolgen voor de hele Nederlandse economie, dus ook de installatiebranche.”

Toekomst
Maar als de effecten van de coronacrisis eenmaal zijn uitgewerkt, dan oogt de toekomst weer rooskleurig. “Ontwikkelingen als digitalisering en de energietransitie zullen doorzetten. De verwachting is dat de technieksector na deze crisis weer hard gaat groeien. We moeten daarom wel voorkomen dat er nú geen banen en bedrijven verloren gaan.” Zoals bekend ging het daar fout in de bouwsector tijdens de vorige economische crisis. Toen was er een massale uitstroom van vakmensen  (tienduizenden arbeidsplaatsen), waardoor het herstel trager verliep op het moment dat de economie weer aantrok en de stijgende marktvraag bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw niet goed kon worden ingevuld.

Op onze nieuwsbrief abonneren