Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 126 seconden

foto-engie-bunnikDe werknemers van Engie Services Noord mogen niet ontslagen worden, omdat Engie structureel uitzendkrachten inzet. De rechtbank volgt daarmee de mening het UWV dat al eerder de ontslagaanvragen afwees. Engie Services Noord was naar de rechter gestapt om ook de laatste 25 werknemers nog te kunnen ontslaan vanuit een reorganisatie in 2015. Negentien rechtszaken van werknemers zijn door de rechtbank Assen gecombineerd behandeld. De FNV stond deze werknemers bij in hun verweer.

Bij Engie werken structureel veel uitzendkrachten. Desondanks werd in december 2015 een reorganisatie met 65 ontslagen van vaste krachten aangekondigd. De rechtbank oordeelde dat Engie onvoldoende heeft onderzocht of het werk van deze uitzendkrachten door eigen voor ontslag aangezegde werknemers kon worden gedaan.

Mariëtte Patijn, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV: “Deze uitspraak is enorm belangrijk voor alle werknemers in Nederland. Mensen met vaste banen kunnen niet straffeloos de laan uit gestuurd worden als er nog passend werk voor hen is dat goedkopere flexwerkers doen. Dat heeft het UWV eerder geoordeeld en de rechtbank is het daarmee eens.”

De rechtbank oordeelde verder dat Engie haar verplichting om haar eigen werknemers te herplaatsen, niet is nagekomen. Wiebren Smit, procesjurist FNV: ‘In juridisch opzicht is deze uitspraak van groot belang, omdat hierin een nadere invulling wordt gegeven aan de herplaatsingsverplichtingen voor de werkgevers vanaf de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Het is dus onvoldoende om vacaturelijstjes toe te sturen, want een werkgever moet actief zijn werknemers benaderen, individueel maatwerk bieden en begeleiden naar passend werk.’

Naast het inzetten van uitzendkrachten op structureel werk van vaste krachten en onvoldoende herplaatsingsinspanningen, speelde er nog meer bij Engie Services Noord. Ook bij de afspiegeling heeft de FNV vraagtekens gezet en de rechtbank volgt het FNV hierin. Marijke Eggengoor: “De kantonrechter heeft geoordeeld dat Engie ook de ontslagvolgorde, het afspiegelingsbeginsel, onjuist heeft gehanteerd. Er is door Engie teveel onderscheid gemaakt tussen functies die eigenlijk hetzelfde zijn, waardoor er willekeur in de ontslagvolgorde heeft plaatsgevonden.”

Na de uitspraak van de rechtbank is het de vraag wat Engie gaat doen. De werknemers die meededen aan de rechtszaak zijn door hun werkgever de afgelopen tijd geïntimideerd  en onder druk gezet om alsnog in te stemmen met hun ontslag, meent FNV. Marijke Eggengoor: “De mensen zijn onder druk gezet af te zien van de rechtszaak. Dat ging er behoorlijk grof aan toe. Wij hopen dat deze vakkrachten, waarvan sommigen meer dan  veertig jaar in dienst zijn, gewoon hun werk weer kunnen hervatten. Zij dienen met respect behandeld te worden, ook na deze overwinning.”

[related_post themes=”text”]