Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

Partijen in het Energieakkoord, waaronder Uneto-VNI, hebben besloten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelstellingen hiervan te realiseren. Eén van die maatregelen is de grootschalige toepassing van energiemanagementsystemen in gebouwen. Zo’n systeem laat direct zien waar en hoe door een slimmere instelling energiebesparing mogelijk is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groot aantal van de klimaatinstallaties niet goed is ingesteld en dat relatief makkelijk – tegen lage kosten en korte terugverdientijd – flink energie kan worden bespaard. Energiemanagement wordt in het kader van het intensiveringspakket van het Energieakkoord per 1 januari 2018 opgenomen in de erkende maatregelensystematiek.

Het toepassen van energiemanagementsystemen (EMS) wordt een verplichte maatregel in bedrijfstakken waar het energiegebruik van bedrijfsgebouwen voornamelijk wordt veroorzaakt door klimaatinstallaties. Met behulp van een EBS (Energie registratie- en Bewaking Systeem, een onderdeel van EMS) is het relatief eenvoudig om concrete aanpassingen/acties door te voeren die kunnen leiden tot forse energie- en daarmee kostenbesparingen. De volgende bedrijfstakken waar EBS wordt opgenomen in de Erkende Maatregel sectorlijsten zijn:

-Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
-Kantoren
-Onderwijsinstellingen
-Mobiliteitsbranche
-Sport en recreatie
-Hotels en restaurants
-Tankstations en autowasinrichtingen
-Detailhandel

De vorm van het energiemanagementsysteem en de sturing van klimaatinstallaties is afhankelijk van de grootte van het gebouw en hoogte van het energiegebruik, zodat de terugverdientijd altijd (ruim) onder de vijf jaar blijft.

Lees het hele bericht hier