Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 143 seconden

Maasstad Ziekenhuis, gemeente Ridderkerk, BOOR scholen en de Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College in Dordrecht zijn de eerste projecten in Nederland die aan de slag gaan met een nieuw concept: energiesponsoring. Dat is bekend gemaakt op het landelijke VNG-congres 2017 door initiatiefnemer Softs. Bij energiesponsoring worden maatschappelijke organisaties gesponsord om, zonder zelf te investeren, maatregelen te nemen waarmee zij de energiekosten kunnen verlagen en waarmee ze kunnen verduurzamen.

De financiële ruimte die beschikbaar komt voor deze energiesponsoring is afkomstig van het exploitatie-overschot van een uitvinding van Softs met de naam Softs Points. Dit zijn draaibare, driehoekige panelen die tegen de gevel van een gebouw gemonteerd of geplaatst worden op de grond, zoals op rotondes. Schijnt de zon, dan wekken de zonnepanelen energie op. Is het bewolkt, dan draait het systeem een slag en absorbeert het bijvoorbeeld CO2. Of het draait nog een slag en het toont een logo of een boodschap. De driehoekige panelen zijn ook te gebruiken om de lucht te zuiveren of om regenwater op te vangen. De organisaties of gebouweigenaren die een Softs Point op hun gebouw aan laten brengen, kunnen zelf aangeven aan welke maatschappelijke organisatie zij het exploitatie-overschot van hun Softs Points beschikbaar stellen.

Duurzame Drietrapsraket
Softs wil met deze uitvinding (Soft staat voor Surface of Things) een zo groot mogelijk impact hebben op de verduurzaming van Nederland. Peter van Dommele, geestelijk vader en CEO van Softs: ”Daarom hebben we SponsorSolar aan ons concept toegevoegd. Dat betekent dat het exploitatieoverschot uit Softs Points eerst wordt ingezet om zonnepanelen te plaatsen. Het energie-overschot dat daaruit voortkomt, wordt dan ingezet in de vorm van energiesponsoring. Het is een tussenstap waarmee we ook het plaatsen van zonnepanelen voor iedereen zeer aantrekkelijk maken. Vooral ook omdat we deze zonnepanelen gratis kunnen neerzetten vanuit het exploitatieoverschot uit de Softs Points. Met deze duurzame drietrapsraket kunnen we samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele burgers werken aan verduurzaming.”

Bij het Maasstad Ziekenhuis wordt binnenkort een Softs Point geplaatst op de locatie in Rotterdam. Daarmee wordt samen met maatschappelijke partners energiesponsoring opgestart om voor het ziekenhuis energiekosten te reduceren en daarmee het Maasstad Ziekenhuis te ondersteunen en te verduurzamen.

Gemeente Ridderkerk en Softs gaan sportverenigingen en sportlocaties in de gemeente sponsoren door zich sterk te maken om drie Softs Points op gebouwen in Ridderkerk te realiseren. Voetbalvereniging vv Rijsoord heeft maandag jongsleden de eerste SponsorSolars al in ontvangst genomen van wethouder Marten Japenga.

Bij BOOR scholen zullen de eerste 3 scholen van dit grote schoolbestuur worden verduurzaamd door middel van Energiesponsoring. Het doel is om door duurzaamheidsmaatregelen de energierekening drastisch te beperken waardoor er meer bestedingsruimte komt voor de echte onderwijstaken.

Bij het Da Vinci college en Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht is er al een Softs Point geplaatst en wordt hiermee gewerkt aan de totstandkoming van een groot voorbeeld op het gebied van verduurzaming van maatschappelijke organisaties.