Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 44 seconden

Het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds heeft besloten de rente voor de Energiebespaarlening met onmiddellijke ingang te verlagen.

De nieuwe tarieven zijn:
•             7 jaarslening 2,2%
•             10 jaarslening 2,5%
•             15 jaarslening 2,9%

Deze rentetarieven zijn ook van toepassing op alle lopende aanvragen. Aanleiding voor de verlaging is de subsidie van € 10 miljoen die door de overheid aan het Nationaal Energiebespaarfonds ter beschikking is gesteld. Daarnaast zal een deel van de subsidie ook worden gebruikt om in de komende periode de mogelijkheid tot het afsluiten van Energiebespaarleningen voor energiebesparende maatregelen nadrukkelijker onder de aandacht van particuliere woningeigenaren alsmede Verenigingen van Eigenaren te brengen.

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is een uitvloeisel van het Woonakkoord 2013 en heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen mogelijk te maken. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er € 300 miljoen beschikbaar.

Voor meer informatie: www.ikinvesteerslim.nl