Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 106 seconden

Kubus heeft Kubus Stabu Element uitgebracht. Met deze nieuwe release is het voor het eerst mogelijk om elementenbestekken op te stellen geheel binnen het administratieve kader van de STABU Standaard. Voordelen van een elementenbestek zijn met name de aansluiting op planontwikkeling met gebruik van BIM.

 

Omdat enkel de werkbeschrijving in het bestek anders wordt ingedeeld, wordt bij de uitwerking van een elementenbestek in Kubus Stabu Element nog steeds gebruik gemaakt van de STABU-standaard 2012, met alle bijbehorende knowhow en administratieve gereedschappen. Elementen worden onderverdeeld in technische oplossingen die worden onderbouwd met specificaties uit de werksoortensortering. Deze vorm past bij de huidige praktijk in bouwprojecten en de toepassing van BIM-instrumenten.

Bij Kubus Stabu Element wordt een elementencatalogus meegeleverd met meer dan duizend recepten die bouwdelen op basis van NEN 2699 koppelen aan de werksoortspecificaties (kortteksten) uit de STABU catalogus. Deze elementencatalogus is ontwikkeld in samenwerking met EcoQuaestor en de adviesbureaus van Bouwprojecteconomie: www.ecoquaestor.nl
Erik Pijnenburg, directeur Kubus: “Deze versie van Kubus Stabu markeert een mijlpaal voor bestekschrijvers. Hiermee kunnen zij veel makkelijker gaan meewerken in projecten waarin BIM een grote rol speelt.”

 

De release is voorafgegaan aan een traject van ruim 8 maanden van testen en afstemmen met diverse partijen, waaronder de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen. Zo is er functionaliteit gebouwd waarmee vanuit de traditionele STABU bouwdelen een bestek met één druk op de knop omgezet kan worden naar een Elementenbestek.
Teus Schimmel, bestekschrijver bij Aacon en voorzitter Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen: “Het starten met een elementenbestek gaat prima met de conversiefuncties. Wij zijn tevreden met een classificatie die voor 80% volledig is. En volgens mij is dat ruimschoots gehaald met deze NEN 2699 catalogus.”
De diverse mogelijkheden om het bestek te koppelen aan BIM omvatten enerzijds de import van model-informatie voor het genereren van een bestek en anderzijds de export naar Revit Assembly codes of ArchiCAD classification om projectgebonden bestekposten te koppelen aan objecten. De NEN 2699 classificatie wordt in ArchiCAD ingebouwd en voor Solibri komen Regelsets beschikbaar om de objecten in IFC modellen automatisch te classificeren.
Ga voor meer informatie over Kubus Stabu en de NEN 2699 elementencatalogus naar www.kubusinfo.nl