Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 87 seconden

Schell heeft tijdens de SHK in Essen een compleet, geautomatiseerd watermanagementsysteem geïntroduceerd. “Voor de exploitatie en een efficiënt beheer van sanitaire ruimtes als onderdeel van het totale gebouwbeheer zijn drie aspecten van belang: de aansturing, de bewaking en de registratie van de belangrijkste functies zoals stagnatiespoelingen en thermische desinfectie’’, lichtte Dirk Lückemann, CEO van Schell toe tijdens de presentatie. “Met eSchell is dat allemaal mogelijk.”
eSchell, het nieuwe efficiënte watermanagement systeem kan een belangrijke rol spelen in de exploitatie van gebouwen, maar ook in het integrale gebouwbeheer. Het doel van het watermanagement systeem is een hygiënische, probleemloze werking van de drinkwaterinstallaties en een verhoogde efficiency in bedrijfsgebouwen en publieke ruimtes. Het voordeel van eSchell is, dat het systeem op elk gewenst moment aan de veranderende omstandigheden en wensen van gebruikers aangepast kan worden.

Het nieuwe watermanagementsysteem van Schell is gebaseerd op een softwareplatform met een Ethernet en WLAN-interface. Het systeem is individueel programmeerbaar en maakt het online aansturen en bewaken van de wateraanvoer van maximaal 64 wastafels, douches, toiletten en urinoirs per server mogelijk. Het eSchell-systeem kan eenvoudig met meerdere servers uitgebreid worden. Een groot voordeel van eSchell ten opzichte van vergelijkbare systemen is dat het watermanagementsysteem niet alleen via kabel, maar ook met radiosignalen of een combinatie van beide aangestuurd kan worden. Een voorwaarde is, dat de nieuwe Schell bus-extender kabel en/of de Schell busextender radiozender wordt gebruikt. Per armatuur moet een bus-extender gebruikt worden, die zorgt voor een snelle datacommunicatie tussen server en armatuur. De radioverbinding wordt gelegd via een draadloos mesh-netwerk, waarbij zelfs over lange afstanden een goed bereik gegarandeerd is. Daardoor zijn ook monitoring, bewaking en onderhoud van de sanitaire voorzieningen op afstand mogelijk.

Voor meer informatie: www.hamersenkesber.nl