Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 40 seconden

In 2018 wordt de NTA 8828 herzien. Deze Nederlandse Technische Afspraak bevat uniforme afspraken voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingen voor gas en drinkwater. Bij het intensief gebruiken van NTA 8828 waren er enkele onduidelijkheden en verbeterwensen naar boven gekomen. Daarom is besloten deze NTA een jaar eerder dan gebruikelijke te herzien.

Op basis van NTA 8828 is door de betrokken partijen gewerkt aan een certificeringsschema voor lassers en ook voor lastoezichthouders. Intussen zijn er al veel elektrolassers en lastoezichthouders volgens NTA 8828 gecertificeerd.

De NTA is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met elektrolasverbindingen in PE-leidingen. Dat blijft niet beperkt tot de voorbereiding en de uitvoering van de laswerkzaamheden, omdat de reikwijdte van de NTA 8828 zich ook uitstrekt over aanpalende werkzaamheden op het gebied van logistiek, toezicht, inspectie, keuring etc.