Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 121 seconden

Het eerste GPR Gebouw Certificaat in Nederland: dat ontvingen de consortiumpartners uit handen van Paul Schumacher van Bouwend Nederland tijdens de inspiratiemiddag over Energiesprong Montferland.

Op donderdagmiddag 20 maart organiseerde het consortium een inspiratiemiddag over dit bijzondere project. Deze vond plaats in ’s-Heerenberg in het Barghse Huus. De projectpartners inspireerden de ruim tachtig deelnemers over de thema’s vernieuwende samenwerking, duurzaamheid, techniek en bewonersparticipatie. Ook was een bezoek aan de duurzame buurt Plantsoensingel Noord in ’s-Heerenberg mogelijk.

 

Een GPR Gebouw Certificaat is een mooie manier om de duurzaamheid van een bouwplan of opgeleverd gebouw officieel aan te tonen. Een erkende GPR Gebouw Assessor bekrachtigt de betreffende GPR Gebouw-berekening en dat garandeert kwaliteit. De consortiumpartners van Energiesprong Montferland zijn er trots op het eerste GPR Gebouw Certificaat van Nederland te mogen ontvangen. Stadsregio Arnhem Nijmegen bijvoorbeeld promoot het gebruik van de GPR-methodiek. Arjan ter Bogt, directeur van Woningstichting Bergh: “Wij zijn blij met de uitreiking van ons GPR Gebouw Certificaat. Certificeren met GPR Gebouw is aantrekkelijk omdat we zo officieel kunnen laten zien wat we bereikt hebben op het gebied van duurzaam bouwen. Het traject van certificering met GPR Gebouw is overzichtelijk en de kosten zijn gering. Een unieke combinatie.”

 

De bouw van de woningen in Energiesprong Montferland is afgerond. Op de locaties Plantsoensingel Noord en Midden/Zuid in ’s-Heerenberg, de Delweg in Zeddam en Heuvelstraat / Eltenseweg in Stokkum kwamen 61 nieuwe woningen. Hiervan zijn er 30 energieneutraal en 31 vergaand energiezuinig. Alle woningen waren eind 2013 opgeleverd. Het project loopt nog drie jaar lang door als het gaat om monitoring. Dat is inmiddels begonnen op twee locaties. De consortiumpartners meten actief het energieverbruik van de bewoners en het binnenklimaat. Ook gaan zij twee keer per jaar met hen in gesprek over hun ervaringen met het wonen in een energiezuinige of -neutrale woning. Want een lage energierekening en wooncomfort voor de bewoners: daar is het de partners in Energiesprong Montferland uiteindelijk om te doen.

 

Energiesprong Montferland is een inspirerende en ambitieuze samenwerking tussen woningstichting, overheden, bedrijven, onderwijs en (toekomstige) bewoners, met als doel zeer energiezuinige en energieneutrale woningen in Montferland te realiseren. De bewoners, huurders en kopers, spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn betrokken bij de planontwikkeling en doen drie jaar lang mee aan een monitoringstraject. Daarin staat centraal het energieverbruik en hoe de bewoners het wonen in een energiezuinige of energieneutrale woning ervaren.

Voor meer informatie: www.energiesprongmontferland.nl.