Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 93 seconden

Hansgrohe meldt de eerste douche- en kranenfabrikant ter wereld te zijn met een duurzaamheidsrapport (applicatie level A) gecertificeerd volgens de Global Reporting Initiative (GRI). Met goedgekeurde, internationaal erkende en vergelijkbare standaards, biedt het rapport een gedetailleerd beeld van de verschillende activiteiten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van Hansgrohe op economisch, milieutechnisch en sociaal gebied.

 

“Wij nemen sociale verantwoordelijkheid, milieubescherming en een duurzame bedrijfsvoering als voorwaarden waar we aan moeten voldoen als wij onze 112-jarige bedrijfsgeschiedenis willen continueren en op de lange termijn in de markt willen overleven,” aldus Siegfried Gänßlen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Hansgrohe SE. “Wij zetten onszelf deze ambitieuze doelen, omdat wij grote waarde hechten aan meetbare resultaten die geverifieerd en geleid worden door ons Groene Controlling systeem. Op deze manier continueren wij duurzame praktijken in al onze bedrijfsprocessen.”

 

Duurzame initiatieven worden ontplooid op alle gebieden waar Hansgrohe actief is. Zoals bekend ontwikkelt de douche- en kranenfabrikant al vele jaren water- en energiebesparende producten. Het meest recente voorbeeld hiervan is de Axor Starck Organic collectie: deze wastafelkranen hebben een waterdoorlaat van slechts 3 l/min. Op dit moment bedraagt de omzet in producten met duurzame technologieën ongeveer 25 procent van omzet.

 

Hansgrohe heeft een besturend comité ´Green Company´ met werkgroepen voor alle relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid. Doel is gezamenlijke richtlijnen op te stellen, een strategie te bepalen en activiteiten te ontplooien. Het comité is verantwoordelijk voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen, de meetbaarheid ervan als internationale standaard voor alle Hansgrohe vestigingen en productielocaties. Zo is sinds 2010 het energieverbruik in totaal met 10% gedaald. Eén van de doelstellingen van Hansgrohe is om de CO2 uitstoot in 2014 met 20% te reduceren ten opzichte van 2010, evenals het waterverbruik.

Het uitgebreide Hansgrohe Duurzaamheidsrapport is te downloaden op: www.hansgrohe.nl/duurzaamheid