Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

Hoewel elk nieuw gebouw vanaf eind 2020 bijna energienul moet zijn volgens de Europese wetgeving, is het huidige ontwikkelingstempo te laag. Een van de oorzaken is dat het als te duur wordt beschouwd. Op Europees niveau wordt daarom momenteel een methode ontwikkeld om bijna-energieneutrale gebouwen (NZEB’s) te realiseren met meer waarde voor minder geld. De eerste bouwstenen ervan zijn nu beschikbaar als gratis download.

Het optimaliseren van processen om bestaande en bewezen oplossingen volledig te integreren wordt gezien als de grootste kans voor succesvol energieneutraal bouwen. Het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) streeft naar een aanzienlijke kostenbesparing van nieuwe NZEB’s door integrale procesoptimalisatie in alle bouwfasen.  

Overzichtelijk document
In het AZEB-rapport ‘Set of Solutions for Affordable Zero Energy Buildings’ is bestaande kennis in Europa over NZEB in één document overzichtelijk bij elkaar gebracht. Het rapport bevat de eerste bouwstenen voor de NZEB-methodologie en geeft een samenvatting van de belangrijkste geïdentificeerde kostendrivers voor NZEB-gebouwen in vergelijking met traditionele gebouwen. Er zijn drie soorten oplossingen geïdentificeerd die de levenscycluskosten van NZEB’s optimaliseren: 1. duidelijke prestatie-indicatoren over kosten, energie, comfort, gezondheid en milieu, 2. kostenoptimale technische en energieconcepten en 3. methoden voor het optimaliseren van processen binnen de keten. Deze oplossingen zijn de bouwstenen voor de NZEB-methodologie en ze worden geïntegreerd in de stapsgewijze richtlijn om NZEB’s met meer waarde te bouwen voor minder geld. Het Engelstalige rapport is hier te downloaden.

‘Meer waarde voor minder geld’
Het Nederlandse AZEB-projectteam geeft een presentatie tijdens de Renovatiebeurs over het project op woensdag 23 mei om 13 uur: ‘Meer waarde voor minder geld’. Daarna gaat DNA-voorzitter Carl-peter Goossen in op de aanstaande grote omwenteling: alles wordt BENG. Dat noodzaakt een compleet andere kijk op bouwen. “De gebruiker staat centraal in de NZEB-methodologie. Zonder de inbreng en inzet van bewoners kunnen we klimaatverandering niet tegengaan en de transitie naar gasloos wonen niet maken.” De aansluitende interactieve workshop om 14 uur laat de klantreis van een particuliere opdrachtgever zien hoe de wensen en knelpunten van een bewoner de pijlers van de methodologie bepalen.

Het Engelstalige rapport is hier te downloaden