Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 93 seconden

CertificaatOver nog geen drie weken is het zo ver! Dan mogen bodemenergiesystemen alleen nog door gecertificeerde installateurs, boorbedrijven en adviseurs worden ontwikkeld. Bedrijven zonder BRL 11000 mogen vanaf 1 oktober geen broninstallaties meer ontwerpen, engineeren, realiseren, beheren of onderhouden. Bedrijven zonder BRL 6000-21 mogen bovendien geen warmtepompinstallaties meer ontwerpen, installeren en beheren.

ThermoPlus, het broninstallatiebedrijf van de Nathan Group, is het eerste bedrijf dat het BRL 11000 certificaat voor alle acht scopes op zak heeft. De aardwarmtespecialist is gecertificeerd voor het ontwerp, de engineering, de realisatie, het beheer en het onderhoud van open en gesloten bodemenergiesystemen. Ook voor de BRL 6000-21 heeft ThermoPlus de audits en examens voor alle scopes inmiddels succesvol afgerond. Op korte termijn ontvangt zij daarvoor het BRL 6000-21 certificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van grote en kleine energiecentrales. Twee certificeringen op alle scopes is een unieke prestatie, zo lieten keuringsinstanties KIWA en Dekra ons weten. ThermoDynamic, het servicebedrijf van de Nathan Group, dat zich voornamelijk met de inbedrijfname en het beheer van warmtepompinstallaties bezighoudt, zal binnenkort eveneens het BRL 6000-21 certificaat in ontvangst nemen. Zij liet zich certificeren op vier scopes; het installeren en beheren van grote en kleine energiecentrales.

Bent u zelf nog niet in het bezit van de per 1 oktober verplichte certificaten? Geen paniek! Als partner van de Nathan Group kunt u de verantwoordelijkheid voor de door u zelf geïnstalleerde warmtepompinstallatie probleemloos overdragen aan ThermoPlus of ThermoDynamic. Op deze manier kunt u ook zonder eigen certificaten op een verantwoorde manier warmtepompinstallaties blijven verkopen en installeren. Met de Nathan Group aan uw zij hoeft u dus geen warmtepompomzet te missen. Vanzelfsprekend zijn hieraan diverse kwaliteitsvoorwaarden verbonden, deze vindt u op www.thermoplus.nl en www.thermodynamic.nl.

Op 2 oktober verschijnt er een uitgebreid artikel over de BRL certificeringen in het Nathan Group magazine Enervision, dat u tegen die tijd ook vindt op www.enervision.nl.