Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 78 seconden

Het is veel te laat om pas bij oplevering van een gebouw aandacht te schenken aan de luchtdichtheid ervan. Dit stelt ingenieurs- en adviesbureau DGMR, dat in een whitepaper een zeven-stappen-plan presenteert om een luchtdicht gebouw te garanderen. ‘Het realiseren van een luchtdicht gebouw blijkt in de praktijk lastig. Verschillende eisen aan vloeroppervlak, gebouwvolume of geveloppervlak passen niet op elkaar en leiden tot spraakverwarring. Ook ontbreekt in de praktijk vaak een procesmatige en integrale aanpak. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden van hoofdaannemer, kozijnenleverancier, dakdekker en installateur goed op elkaar af te stemmen.’

Toekomstbestendigheid
Definieer een ambitieniveau, zo omschrijft DGMR de eerste stap in haar whitepaper over luchtdichtheid. De toekomstbestendigheid van een pand staat hierin centraal. Daaruit volgen de prestatie-eisen en de praktische uitwerking daarvan. Door tijdens de productie en uitvoering controles in te bouwen, voorkomen de ontwikkelaars dat ze veel te laat moeten constateren dat de luchtdichtheid niet voldoet. Aanpassingen achteraf zijn vaak lastig in te passen en brengen extra kosten met zich mee.

Voordelen van luchtdichtheid
Het beperken van luchtlekkages in gebouwen is essentieel voor de beheersing van energielasten, het langdurig blijven functioneren van de constructie en het comfort en de gezondheid van mensen in het gebouw, aldus DGMR. Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) onderstreept vanaf 2019-2021 deze voordelen doordat het primair energieverbruik in gebouwen aan banden wordt gelegd en de kwaliteit van de gebouwschil daarin sterker meeweegt dan in de huidige situatie. Luchtdichtheid gaat een nog grotere rol spelen dan nu het geval is. Met de whitepaper ‘In 7 stappen een luchtdichte garantie’ neemt DGMR hierop een voorschot.