Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 138 seconden

Waarom aan de luchtgebonden warmtepomp als er ook andere duurzame warmteopwekkers zijn? Leverancier Atechpro houdt in een ander artikel een vlammend betoog voor houtpelletketels en –kachels. Volgens Peter Rietveld, dga van Inoxcon kan daarnaast de elektrische cv-ketel in bepaalde gevallen ook een heel interessant alternatief zijn voor een luchtgebonden warmtepomp.

Elektrische cv-ketel
Inoxcon levert naast warm water systemen onder andere elektrische cv-ketels aan de markt. “Kijk in de nieuwbouw heb je uitstekende randvoorwaarden om een luchtgebonden warmtepomp toe te passen. Je kunt in het ontwerp al rekening houden met het ruimtebeslag, de plaatsing en de juiste isolatiedikte om een lage temperatuur afgiftesysteem te installeren. In de bestaande bouw daarentegen is vooral behoefte aan maatwerk.”

Obstakels
Neem nu monumentale panden. “Met een monumentenstatus is het niet altijd mogelijk om een buitenunit van een warmtepomp tegen de gevel te plaatsen of een isolatiepakket aan te brengen. Maar ook in de reguliere hoogbouw kan de plaatsing van warmtepompen veel problemen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld als er drastische bouwkundige ingrepen nodig zijn om een ltv-systeem aan te brengen.”

1-1 uitwisselbaar
In dergelijke gevallen is de elektrische ketel een interessant alternatief, meent Rietveld. “De elektrische cv-ketel is 1-1 uitwisselbaar met een gasketel, je hoeft geen afgiftesysteem aan te passen, maar neemt wel afscheid van het gas. Mocht je pv-panelen hebben, dan wordt deze optie extra aantrekkelijk, omdat je ook je energievoorziening dan verduurzaamt.”

Energiekosten
Toch huiveren veel consumenten en installateurs voor de energiekosten die elektrische cv-ketels met zich meebrengen. “In een gemiddelde woning ben je duurder uit dan met een gasketel, ongeveer 2,4 keer zo duur. Anderzijds is een elektrische cv-ketel goedkoper in de aanschaf dan een warmtepomp. En als je je daken bekleedt met pv-panelen en/of een lage warmtebehoefte hebt doordat je een relatief nieuwe woning bezit of een ouder huis goed hebt laten isoleren, kan je de kosten weer flink drukken.”

Salderingsregeling
Volgens Rietveld hoeven consumenten zich, zeker voorlopig nog, geen zorgen te maken dat ze ondanks hun pv-panelen te maken krijgen met stijgende kosten. “De salderingsregeling wordt voor zover bekend in 2020 aangepast, maar niemand weet nog hoe het plaatje er dan gaat uitzien. Zeer waarschijnlijk komt er eerst een overgangsregeling én een terugleververgoeding.”

Utiliteit
In de utiliteit is de elektrische cv-ketel al meer ingeburgerd, zegt Rietveld. “We komen regelmatig bij klanten die een lucht- of grondgebonden warmtepomp willen in combinatie met een elektrische ketel. De warmtepomp levert 80% en de cv-ketel 20% van de thermische energie. Dat is qua rendement en voor de levensduur van het totale systeem een aantrekkelijke oplossing.”

Toekomst woningbouw
Over een jaar of 15 zal de markt voor thermische energieopwekkers er totaal anders uitzien dan nu, vermoedt Rietveld. “In de woningbouw zullen verschillende duurzame warmteopwekkers gemeengoed zijn geworden, van warmtepompen tot elektrische cv-ketels en collectieve oplossingen, zoals warmtenetten.”