“Een schepje erbovenop om klimaatplannen te realiseren”

Gepubliceerd op

Techniek Nederland ziet in de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord een extra stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Voorzitter Doekle Terpstra: “De doorrekening laat zien dat de doelen binnen handbereik zijn, maar dan moeten we er wel een schepje bovenop doen. De richting van de klimaatplannen is goed. Wij werken graag samen met het kabinet om de plannen concreet te maken.” De ondernemersorganisatie is ook positief over de reactie van het kabinet, dat in april de eerste beleidskeuzes wil maken op basis van de vandaag gepresenteerde cijfers.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) stellen dat het belangrijkste doel van het klimaatakkoord (49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in 1990) met de huidige plannen mogelijk is. Volgens de planbureaus is het echter waarschijnlijk dat de reductie iets lager zal uitvallen. Toch is Doekle Terpstra optimistisch: “Er is enorm veel innovatie in duurzame energietechnieken. De systemen worden steeds betaalbaarder en beter inpasbaar. Die ontwikkeling biedt de komende jaren steeds meer mogelijkheden. Technische innovatie gaat ervoor zorgen dat we de CO2-uitstoot steeds sneller terugbrengen. Niet alleen in de gebouwde omgeving, maar óók in de industrie en in de infratechniek waarin veel van onze leden actief zijn.'”

“Technisch personeel is hard nodig”
De vraag of we het doel net wel of net niet halen, vindt Terpstra weliswaar interessant, maar uiteindelijk gaat het om de snelheid waarmee we de verduurzaming aanpakken. “We moeten niet te lang bezig blijven met het interpreteren van cijfers, het tempo moet omhoog. Om de doelen te halen moeten we 1,5 miljoen woningen aardgasvrij maken vóór 2030. Laten we onze energie daarop richten.” Om de klimaatplannen te kunnen uitvoeren, is het cruciaal dat er voldoende technische vakmensen beschikbaar zijn. Terpstra: “We hebben technici nodig met green skills. Die kunnen we alleen opleiden als er meer aandacht en geld komt voor het technisch beroepsonderwijs.”

Geweldige perspectieven
De kosten van de energietransitie vallen volgens de doorrekening aanzienlijk lager uit dan verwacht. Terpstra: “Dat is goed nieuws, maar we moeten ons niet blind staren op de kosten. De energietransitie biedt vooral geweldige perspectieven. We creëren nieuwe, duurzame werkgelegenheid, onze huizen worden comfortabeler en krijgen een lagere energierekening, onze economie wordt innovatiever en groener. Dat moeten ook de uitgangspunten zijn voor de politiek, want die is nu aan zet.”