Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 126 seconden

De Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI) en de Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) hebben de handen ineen geslagen. De stichtingen zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot ‘Kwaliteit voor Installaties Nederland’ (KvINL). Hiermee heeft de installatiesector voortaan één loket voor kwaliteitslabels. Voor de nieuwe organisatie is de site www.KvINL.nl in het leven geroepen.

 

 

De installatiesector is gebaat bij eenduidigheid en transparantie op het gebied van kwalificaties. Daaraan geven SEI en KBI met een fusie daadkrachtig invulling. De twee stichtingen gaan voortaan samen verder onder de naam ‘Kwaliteit voor Installaties Nederland’ (KvINL). KvINL is door de bundeling van krachten in staat een stevige impuls te geven aan de kwaliteit van de installatiesector, één van de doelstellingen van de nieuwe organisatie.

 

Alle bestaande activiteiten van SEI en KBI worden onder KvINL voortgezet. Dit betekent dat:

•           installatiebedrijven voortaan bij KvINL terecht kunnen voor zowel erkenningen als certificeringsregelingen

•           KvINL erkennings- en certificeringsregelingen vaststelt en beheert

•           op www.KvINL.nl het register staat van vakbekwame installateurs en opleidingen in installatietechnieken

•           via KvINL gecertificeerde en erkende bedrijven worden vermeld

•           KvINL de bouw- en installatiesector en opdrachtgevers wegwijs maakt in en informeert over kwaliteitssystemen.

 

De stichting KvINL is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur. Het bestuur bestaat onder meer uit producenten van installatiesystemen en gebruikers (waaronder installateurs en adviseurs). Andere bestuursleden komen uit organisaties die baat hebben bij het borgen van de kwaliteit binnen de installatiesector. De verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen, voortgekomen uit KBI, wordt uitgebreid. Behalve de certificeringsregelingen is nu ook het vaststellen van de erkenningsregelingen bij het college ondergebracht.

 

Onder de vlag van KvINL blijven de handelsnamen SEI en KBI in de komende jaren gehandhaafd. De werkzaamheden van KvINL worden uitgevoerd in Rotterdam en Zoetermeer, de huidige locaties van SEI en KBI. De stichting werkt onder meer samen met ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, brancheorganisatie Uneto-VNI en opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB).

Alle certificeringsregelingen, erkenningen en documenten die onder de naam van SEI of KBI zijn uitgegeven, blijven geldig tot de vermelde datum. Op termijn wordt alle schriftelijke communicatie van SEI en KBI vervangen door de huisstijl van KvINL.