Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 37 seconden

dwaDWA heeft eind 2015 in Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteitsklasse van alle scholen. In totaal zijn 355 scholen onderzocht. Door inspecteurs van DWA is de theoretische luchtkwaliteitsklasse per school op basis van visuele opnamen vastgesteld. Dit voorjaar vervolgt DWA het onderzoek met het in beeld brengen van de luchtkwaliteitsklasse van deze scholen op basis van daadwerkelijke monitoringgegevens. In een periode van zes weken tijd wordt de monitoring uitgevoerd. De gemeente Amsterdam kan vervolgens aan de hand van deze inzichten bepalen welke scholen als eerste aangepakt zullen worden.

Amsterdam investeert via de Gezonde Scholen-aanpak in gezondere scholen. De komende drie jaar worden 90 scholen aangepakt. DWA heeft in 2014 al de eerste tien scholen op basis van prestatiecontractering verbeterd.

Meer info: www.dwa.nl/pilotamsterdamzuid