Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

Reststoffenunie en BureauLeiding gaan samen intensiever recyclen. De twee organisaties tekenden onlangs een convenant waarin de samenwerking voor inzameling en verwerking van kunststof leidingsystemen is vastgelegd. Hay Koppers, directeur Reststoffenunie Waterleidingbedrijven BV: “Ons gezamenlijke doel is nog meer kunststof leidingafval inzamelen om dat te verwerken in nieuw leidingmateriaal. Als convenantpartners zien we dat als een waardevolle invulling van onze gedeelde visie op een duurzame wereld.”

 

Het ingezamelde kunststof leidingafval wordt hoofdzakelijk verwerkt in nieuw leidingmateriaal. Van het afval zullen ook nieuwe producten gemaakt worden. Reststoffenunie en BureauLeiding geven de recycling van gebruikte kunststof met dit convenant een duurzame boost.

 

Roger Loop, directeur van BureauLeiding, het informatiebureau kunststof leidingsystemen, is blij met het convenant: “We maken ons al sinds 1992, middels het Buizen Inzamel Systeem (BIS), aantoonbaar sterk om de keten te sluiten als het gaat om kunststof leidingen. Door onze samenwerking weet Reststoffenunie zeker dat hun kunststof leidingafval duurzaam wordt verwerkt en dat met name PVC weer als grondstof in kwalitatief hoogwaardig buismateriaal terugkomt. Voor kunststof leidingproducenten is recycling van groot belang, omdat er zo geen waardevolle grondstoffen verloren gaan.”

Reststoffenunie heeft als shared service center van de Nederlandse waterbedrijven de opdracht om economische en duurzame waarde te creëren. Hay Koppers hierover: “Wij hechten grote waarde aan het hergebruiken van alle reststoffen uit de drinkwaterbereiding, inclusief kunststof leidingen. Door de intensieve samenwerking van drinkwaterbedrijven binnen Reststoffenunie kunnen we afgedankt leidingmateriaal efficiënt en effectief inzamelen. Ook belangrijk is de eenvoudige inzamelprocedure dankzij BIS. Zonder noemenswaardige extra inspanningen zijn de afvalstromen goed te volgen qua volume en qua toepassing. Tel daarbij het lichte gewicht en een optimaal rijschema voor halen en brengen en ook daar is een besparing te realiseren als het gaat om CO2-uitstoot.”

 

Voor meer informatie: www.bureauleiding.nl en www.reststoffenunie.nl