Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 119 seconden

Uit onderzoek van Interface, naar de duurzame ambities van inkopers, blijkt dat duurzaam inkopen nog geen vanzelfsprekendheid is in het Nederlandse bedrijfsleven. Gebrek aan kennis en de gevolgen van de crisis zijn de grootste boosdoeners. Ook het ontbreken van één uniforme, Europese vergelijkingsmethode gooit roet in het eten en zorgt voor een vertraging in het realiseren van de circulaire economie.

Ton van Keken, Senior Vice President of Operations van Interface EMEA : “Meer dan de helft van de ondervraagde inkoopmanagers (55%) geeft aan dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in hun inkoopproces. De economische crisis is echter een grote belemmering voor de realisatie van de duurzame inkoopambities. 43% van de inkoopmanagers stelt dat de crisis de rol van duurzaamheid in het inkoopproces verkleint. De kostprijs van een product is nog steeds de belangrijkste factor in het inkoopbeleid. Recyclebaarheid, de CO2-voetafdruk en het voldoen aan de principes van de circulaire economie spelen nauwelijks een rol in de aankoop van nieuwe producten.”

 

Het merendeel (65%) van de ondervraagde inkopers en andere managers betrokken bij inkoopprocessen vindt kennis over duurzame productieprocessen en innovaties belangrijk om goed te kunnen inkopen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 63% van de ondervraagden meer kennis zou willen hebben over duurzaam inkopen en dat een kwart denkt beter duurzame producten te kunnen inkopen door meer training op dit gebied. Toch geeft bijna driekwart (74%)  zijn kennis over duurzaam inkopen een rapportcijfers van een zes of hoger. Niettemin blijken veel inkoopmanagers niet te weten wat duurzaamheidsbegrippen als cradle-to-cradle, LCA, GRI en circulair inkopen betekenen. Gemiddeld wist slechts 1-op-de-5 van de ondervraagde inkoopmanagers de goede omschrijvingen te noemen.

 

Van Keken: “Om de duurzame ambities van Nederland te realiseren moet de overheid maatregelen nemen. Een kwart van de inkoopmanagers ziet graag strengere duurzaamheidseisen voor nieuwe producten (26%). Daarnaast is 42% van de ondervraagden voorstander van fiscale stimulering. Om een einde te maken aan de wirwar aan duurzaamheidslabels en greenwashing wil 48% één uniform label waardoor producten uit dezelfde categorie eenvoudig met elkaar zijn te vergelijken op het gebied van hun totale impact op het milieu. Van de inkoopmanagers is 84% dan ook voorstander van één universele Europese methode om verschillende producten met elkaar te kunnen vergelijken op hun impact op het milieu.” 

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 587 inkopers door onderzoeksbureau Kien, in opdracht van Interface.

Voor meer informatie: www.interfaceflor.nl