Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 38 seconden

Voor de Blauwe Lijn S4602 ST drukverschilmeter is vanaf heden optionele functionaliteit beschikbaar, waarmee het instrument geschikt is voor luchtsnelheids- en luchthoeveelheidsmetingen met een pitotbuis. Deze meetmethode is bijzonder nauwkeurig en betrouwbaar, onder andere doordat de meetsonde nauwelijks invloed uitoefent op de luchtstroom.

Door het geringe formaat van de meetsonde hoeft er slechts een kleine opening te worden gemaakt in het ventilatiekanaal, dat na de meting eenvoudig kan worden afgedopt of dichtgeplakt. De meetwaarden worden weergeven diverse eenheden, waaronder m/s, km/u, m3/h, l/s, etc. U kunt de pitotfunctie direct bij aanschaf van het toestel bestellen of later laten toevoegen. Speciaal voor deze meetfunctie zijn een tweetal pitotbuizen van Blauwe Lijn verkrijgbaar met een lengte van respectievelijk 360 en 460 mm.

Voor meer informatie: www.euro-index.nl