Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 149 seconden

30% van de deelnemers aan de Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal heeft meer vast personeel in dienst dan in het tweede kwartaal. De laatste keer dat de vraag naar personeel zo groot was, was in 2008. Gemiddeld hebben de bedrijven 1,6 vacatures openstaan. De meeste MKB-metaal sectoren verwachten niet dat alle uitstaande vacatures het komende halfjaar ingevuld kunnen worden.

Bij de enquêtedeelnemers werken gemiddeld 16,6 vaste medewerkers en 1,8 flexibele krachten. Bij 30% van de respondenten werkten er in het derde kwartaal meer mensen in vaste dienst dan in het tweede kwartaal; een sterke groei. Bij 6% van de bedrijven werken minder mensen in vaste dienst. Ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten groeide, de groei hiervan was kleiner dan de groei van het vaste personeel. 46% van de deelnemers heeft tenminste één vacature openstaan, dat is gelijk aan het tweede kwartaal. De laatste keer dat de vraag naar personeel zo groot was, was in 2008. Gemiddeld hebben de bedrijven 1,6 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers, hebben de respondenten voor meer dan 4,6% van hun personeelsbestand vacatures. De meeste MKB-metaal sectoren verwachten niet dat alle uitstaande vacatures het komende halfjaar ingevuld kunnen worden.

Bedrijfsresultaat
Met de gematigde groei van de binnenlandse orderportefeuille neemt ook de groei van het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal af. Bij 34% van de bedrijven is het bedrijfsresultaat toegenomen, terwijl dit bij 16% is afgenomen (dat was 40 respectievelijk 10%). De waardering van het bedrijfsresultaat ligt iets boven het niveau van het tweede kwartaal. Bijna 60% van de bedrijven zegt tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat, 36% staat hier neutraal tegenover. Slechts 5% kwalificeert het bedrijfsresultaat als slecht.

De verwachtingen voor het komende kwartaal zijn relatief goed. In het tweede kwartaal namen de verwachtingen wat af, waarschijnlijk als gevolg van de toen aankomende vakantieperiode. In het derde kwartaal zijn de verwachtingen ten aanzien van het bedrijfsresultaat weer positiever. 34% van de deelnemers verwacht een toename, terwijl 8% een afname verwacht. Het aantal bedrijven dat winst maakt, ligt iets onder het niveau van het tweede kwartaal. 73% van de bedrijven geeft aan winst te maken, 5% maakt verlies en 20% zegt break even te draaien.

Orderpositie binnenland
De binnenlandse orderpositie in het 3e kwartaal groeit door de vakantieperiode eigenlijk nooit of neemt zelfs iets af. Zo ook dit jaar, 34% van de respondenten geeft aan dat de binnenlandse orderpositie in het derde kwartaal is toegenomen. De waardering van de binnenlandse orderpositie is op hetzelfde niveau als dat van de eerste twee kwartalen. Meer dan de helft van de ondernemers (54%) geeft aan tevreden te zijn over de binnenlandse orderpositie, terwijl maar 8% aangeeft ontevreden te zijn.

De verwachtingen voor de binnenlandse orderpositie voor het vierde kwartaal zijn goed en op het hoogste niveau in tien jaar: 41% van de bedrijven in het MKB-metaal verwacht een beter vierde kwartaal, 8% verwacht een afname van de orderportefeuille.

Verkoopprijzen
In de twee voorgaande kwartalen van 2017 heeft bijna een kwart van de respondenten de verkoopprijzen verhoogd, zo ook in het derde kwartaal. Uit de Barometer is niet te halen voor welk deel deze prijsverhogingen nodig zijn om een hogere inkoopprijs te compenseren.