Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 172 seconden

Nederlandse zorginstellingen en woningcorporaties passen afzonderlijk wel slimme technologieën (domotica) in ouderenwoningen toe, maar er is nog geen sprake van echt grootschalige implementatie, hoewel de organisaties zelf en de bewoners overtuigd zijn van de voordelen ervan.

Dit concludeert dr. ir. Masi Mohammadi op basis van een onderzoek naar de ontwikkelingen van de ‘slimme zorg’ in de afgelopen tien jaar. Zij constateert dat er nog veel winst te behalen is door kennisdeling, samenwerking en bugerparticipatie.

Mohammadi presenteerde haar onderzoeksrapport DomoticaKompas tijdens het innovatie relatie-event van Stichting KIEN dat in het teken stond van langer zelfstandig thuis wonen.

Het onderzoek van Masi Mohammadi geeft inzicht in de ontwikkelingen van technologische toepassingen in de afgelopen tien jaar die de zorgverlening, veiligheid, het comfort en de duurzaamheid in en om huis kunnen ondersteunen en verbeteren. Met dit grootschalige onderzoek is de basis gelegd voor een nationale databank op dit gebied. Mohammadi onderzocht in totaal 75 projecten in Nederland, die tussen 2002 en 2013 zijn gerealiseerd, met 8.104 woningen waar in totaal 8.689 mensen met verschillende zorgindicaties wonen; daarvan was 92% senior. Ouderen zijn de komende 30 jaar een belangrijke marktpartij voor slimme zorg. Zij zullen volgens de onderzoekster dan ook maatgevend zijn voor toekomstige ontwikkelingen in onder meer de bouwsector en gezondheidszorg. Onder slimme zorgvoorzieningen en domotica wordt een heel arsenaal aan technologieën en (t)huisautomatisering verstaan. Van rookmelders (nu aanwezig in 100% van de woningen), personenalarmering (35%) en automatische verlichting (15%), tot beeldverbindingen met zorgverleners (27%) en ‘e-diensten’ als online boodschappendienst, online cursussen, et cetera (3%).

 

“De uitdaging van vandaag en morgen is om met behoud van kwaliteit, de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, zegt Masi Mohammadi. “Daarvoor moeten we veel meer gaan denken in ‘duurzame waardecreatie’. Domotica is een wezenlijk instrument voor waardecreatie en kan een belangrijke invloed hebben op toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorgverlening en op het vergemakkelijken van het dagelijks leven van de gebruikers. Als ouderen en zorgbehoevenden daardoor langer zelfstandig thuis kunnen wonen, levert domotica een antwoord op belangrijke maatschappelijke vraagstukken omtrent zorg en vergrijzing. Uit dit onderzoek blijkt dat een slimme woonomgeving een instrument is om het gewenste ‘behoud van kwaliteit van leven’ te kunnen vormgeven. Om die impact te kunnen realiseren, is het wel noodzakelijk om te komen tot een integrale, overkoepelende aanpak.“ De toekomst vraagt volgens Mohammadi om een samenspel van ‘superspecialisten’ en ‘integralisten’ die zicht hebben op het brede veld.

 

Bij het onderzoek kreeg Mohammadi ondersteuning van 65 studenten van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en van het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarnaast kreeg de onderzoekster ondersteuning van Stichting KIEN, het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland. Stichting KIEN is

samen met brancheorganisatie Uneto-VNI initiatiefnemer van dit grootschalig onderzoek, omdat de Stichting ervan overtuigd is dat inzicht in de toepassing van slimme technologieën en bundeling van kennis een belangrijke bijdrage zal leveren aan de implementatie ervan. Volgens directeur Adrie van Duijne van KIEN is het nu de uitdaging om de lessen te trekken uit dit onderzoek. “De resultaten bevestigen onze overtuiging dat de innovatiereis, die KIEN met haar partners in 2011 heeft ingezet, de juiste is. Samen met gemeenten, consumenten, ondernemers en onderzoekers ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn nog lang niet op de plaats van bestemming, dat blijkt ook uit dit onderzoek, maar we zijn op weg!”

Voor meer informatie: www.stichtingkien.nl