Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 100 seconden

Ik kom uit Barneveld. Het dorp staat bekend om haar Barneveldse kip. Onlosmakelijk samen met het ei. In figuurlijke zin duiden ze ook een discussie aan. Een kip-ei discussie vindt ook continue plaats in domoticaland. Het roept de vraag op: what’s in a name? En: voor hoe lang nog?

Onder onze vakbroeders doet het woord domotica met regelmaat nog steeds stof opwaaien. De een gebruikt het als containerbegrip en hanteert een brede invulling. De ander ziet het vanuit de letterlijke vertaling en vindt het juist te smal. Allerlei alternatieven worden genoemd. Zelfs tot handelsnamen verheven. Het feit blijft: ook deze dekken de lading niet. De hamvraag is natuurlijk of het er wat toe doet? En zie daar: de kip en het ei.

Moet een begrip of benaming een exacte weergave zijn van wat het doet of mag je een vrije interpretatie aanhouden? Over het antwoord kun je eindeloos discussiëren. Ik ben van mening dat het veel belangrijker is om consequent duidelijk te zijn in wat het voor jou betekent. Is dit nieuw? Zeker niet, bij een begrip als ICT was en is het niet anders!

Persoonlijk geef ik al ettelijke jaren de volgende betekenis aan domotica: “Het optimaal integreren van technologie en diensten met als doel te voorzien in (klant)behoeften”. Een betekenis die technische toepassingsgebieden overstijgt. Waarom? In essentie is de technologie in domotica generiek, de functionele toepassing in een woon-, utiliteit- of zorgomgeving maakt het specifiek. Daarnaast verbind ik in deze uitleg geïntegreerde technologie met diensten en functies. Dát maakt naar mijn mening het onderscheid tussen domotica en conventionele techniek. En dit laatste benoem ik zonder hierover een waardeoordeel te vellen.

Tot slot, ik verwacht overigens wel dat het woord domotica zoetjesaan uitsterft. Aan de voordeur klopt namelijk de domotica next generation. Dit is volgens mijn visie het internet of things. Ben benieuwd welke kip-ei discussie deze benaming in het vak gaat opleveren.

Contact? www.leertouwer.nl/maartenvanderboon
@maartenvdboon

 

[related_post themes=”text”]