Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

Unica en G4S bouwen in Ede een Firesafety Experience Center. Medewerkers in de zorg en veiligheid kunnen hier ervaren wat een brandveiligheidssysteem precies doet. De eerste training in het Experience Center vindt plaats op 22 november.

Van de meeste technische installaties – verwarming, verlichting, watervoorziening en luchtbehandeling – weet iedereen wat ze doen en wat ervan verwacht kan worden. Een uitzondering hierop zijn brandveiligheidssystemen. Van deze installaties vindt iedereen dat ze in een gebouw aanwezig moeten zijn, maar hoopt niemand dat ze ooit in werking hoeven treden. Veel relevante vragen komen daarbij aan de orde als: hoe gevoelig zijn sprinklers afgesteld? Gaan bij een brand alle sprinklers in het gebouw open? Kun je gewoon ademhalen in de watermist? Hoeveel tijd heb je om te vluchten? En hoe groot is de waterschade na afloop?

Ervaren en trainen, gericht op de zorgsector
Voor Unica Automatic Sprinkler is de onbekendheid reden om met G4S, gespecialiseerd in onder meer veiligheidstrainingen, de handen ineen te slaan. Het Experience Center richt zich gezien de grote behoefte daaraan specifiek op de Cure & Care sector. Zorginstellingen kenmerken zich door een grote variëteit aan gebouwen, bewoners, patiënten en risico’s en een brand kan grote gevolgen hebben voor patiënten en medewerkers.

Realistische omgeving
Het Experience Center wordt gebouwd in het trainingscentrum van G4S in Ede, waar twee patiëntkamers zijn ingericht om in een realistische omgeving te kunnen trainen. De eerste patiëntkamer is voorzien van een traditionele sprinklerinstallatie, de andere kamer met een hogedruk watermistinstallatie. G4S gaat hier onder andere directies, verpleegkundigen, BHV’ers en technisch beheerders van ziekenhuizen en zorginstellingen trainen. Daarbij komen onder meer hittegewenning, het ontruimen van een beveiligde en onbeveiligde patiëntkamer en het omgaan met mobiele blusmiddelen aan bod.