Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat niet werken, zegt Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra vanochtend bij BNR. Vandaag vergadert de Tweede Kamer over de wet, die bedoeld is om het verschil tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. “Maar de wet gaat juist voor minder vaste contracten zorgen, zegt Terpstra. Volgens hem zouden de zaken moeten worden omgedraaid: “De sectoren die al veel werken met vast personeel, zou je moeten belonen met een lage premie, terwijl het er nu op neer komt dat sectoren bestraft worden omdat ze lange dienstverbanden aanbieden.”

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:
-Vanaf het begin van een arbeidsovereenkomst geldt het recht op een transitievergoeding bij ontslag. De werknemer hoeft hiervoor niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn geweest.
-Na drie jaar heeft de werknemer recht op een vast contract in plaats van de huidige twee jaar.
-Er komt een nieuwe ontslaggrond bij. De werkgever kan zo verschillende ontslagredenen met elkaar combineren in een ontbindingsverzoek.
-Een werkgever kan straks een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een tijdelijk contract van twee jaar of langer mag de werkgever straks een proeftijd van maximaal drie maanden met de werknemer overeenkomen.
-Er komen strengere regels voor de beschikbaarheid van oproepkrachten. Zo is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.
-Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn.
-Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract.

De beoogde ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020. Mogelijk worden onderdelen van de wet al in 2019 ingevoerd.