Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 83 seconden

Gisteren heeft voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI de visie van de brancheorganisatie op een toekomstige wettelijke erkenningsregeling voor cv-ketels en warmwatertoestellen overhandigd aan minister Plasterk van Wonen en Rijksdienst. In de zogenaamde Uniforme Kwaliteitsregeling beschrijft Uneto-VNI onder andere de vakbekwaamheidseisen voor monteurs, een opzet voor de in- en externe kwaliteitsbewaking en sanctiebeleid bij onjuiste uitvoering van werkzaamheden. Minister Plasterk heeft toegezegd deze inbreng mee te nemen in de opzet van de toekomstige regeling.

Minister Plasterk kondigde daarnaast aan dat het ministerie volgende maand het plan van aanpak presenteert voor de regeling. Het ministerie heeft Uneto-VNI gevraagd om hieraan een bijdrage te leveren. Behalve de brancheorganisatie worden ook consumentenorganisaties, KvINL, Sterkin en Scios betrokken bij dit proces.

Uneto-VNI zegt het belangrijk te vinden dat de wettelijke erkenningsregeling er komt als antwoord op het terugdringen van het aantal ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. Als het aan de brancheorganisatie ligt, bevat de regeling straks eisen die nu al onderdeel zijn van het kwaliteitskeurmerk OK CV, zoals het niveau van vakbekwaamheid van monteurs en controles van uitgevoerde werkzaamheden via steekproeven. Tegelijkertijd vindt de brancheorganisatie dat de toekomstige regeling geen onnodige administratieve rompslomp en kosten met zich mee mag brengen. Bovendien moet de erkenningsregeling zowel hanteerbaar zijn voor het grootbedrijf als voor zzp-ers.

December 2016 kondigde de toenmalige minister Blok aan dat vanaf 1 januari 2019 alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas mogen aanleggen en onderhouden. De tussenliggende tijd is nodig voor de wetgeving, het opzetten van erkenningsregelingen, het verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en het bijscholen van monteurs. Uneto-VNI zal haar leden ondersteunen om tijdig aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen.

[related_post themes=”text”]