Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

IMG_0208 Kennis Platform GallettiOnlangs heeft Airconair, distributeur van Galletti producten, het eerste Galletti Kennis Platform georganiseerd. In een ochtendsessie hebben enkele adviseurs en installateurs hun mening gegeven over een aantal ontwikkelingen in de Nederlandse markt. Allereerst heeft de groep zich gebogen over het vraagstuk: CO2, het koudemiddel van de toekomst? Daarna is gesproken over de behoefte aan een softwarepakket, dat een conventioneel verwarmingssysteem vergelijkt met een warmtepompsysteem op zowel energetisch als economisch gebied. Als laatste item is Erp 2016 en 2018 besproken. Airconair zal dit kennisplatform in de toekomst vaker gaan organiseren.

Tijdens de ochtend zijn de voor- en nadelen van CO2 besproken en is de eerste seriematig geproduceerde warmtepomp met het koudemiddel CO2 geïntroduceerd door de Galletti Group. Deze warmtepomp kan 80°C tapwater maken.

Daarna evalueerden de deelnemers de online software (Seneca), die door Galletti is ontwikkeld i.s.m. de universiteit van Bologna. De software werd als een werkzame en efficiënte tool ervaren.

Het laatste onderwerp, de Erp, betreft EC-richtlijnen waar de producten op de Europese markt aan moeten voldoen m.b.t. het ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten. Het platform kwam tot de conclusie dat er nog te weinig aandacht voor dit fenomeen is in Nederland, veroorzaakt door een gebrekkig voorlichting.

Het Kennis Platform werd afgesloten met een evaluatie tijdens de gezamenlijke lunch.

[related_post themes=”text”]