Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 80 seconden

Speciaal voor de technische installatiebranche is de digitale toolbox ‘Asbest’ ontwikkeld. De toolbox geeft praktisch advies over wat u wel en niet moet doen als u met asbest te maken heeft. De adviezen in de toolbox richten zich zowel op voorzorgsmaatregelen als op maatregelen bij het werken met asbest en bieden de juiste bescherming tegen de gevaren van asbest.

‘Asbest’ is de vijfde digitale  toolbox op het toolboxplatform van II Mens & Werk: https://toolbox.ii-mensenwerk.nl. Eerder verschenen er toolboxen over fysieke belasting, werken op hoogte, werken met kwartsstof en werken zonder stress. En binnenkort verschijnt er ook een toolbox over schadelijk geluid. Elke toolbox stelt u in staat om heel concreet met de veiligheid van u en uw collega’s in uw werkomgeving aan de slag te gaan. Met tekst, beeld en geluid krijgt u een helder overzicht van alle veiligheidsaspecten waarmee u op uw werkvloer rekening dient te houden. Ook geven de toolboxen u praktische adviezen, tips en kennistoetsen. En omdat de informatie digitaal is, kunt u de toolboxen ook op de werkplaats of tijdens toolboxmeetings gebruiken.

Asbest
Meer dan 70 procent van de bestaande gebouwen bevat asbesthoudend materiaal. Het inademen van vrijkomende asbestvezels  – bijvoorbeeld bij het boren, zagen of het verwijderen van asbest –  kan op de langere termijn tot ernstige gezondheidseffecten leiden.

Eigen toolbox
Net als bij de eerder verschenen toolboxen kunnen bedrijven de toolbox ‘Asbest’ personaliseren door bijvoorbeeld een eigen bedrijfslogo en -kleuren aan de toolbox toe te voegen. Ook is het mogelijk om de toolbox aan te vullen met tekst- en fotosheets die specifiek voor uw bedrijf van belang zijn.