Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 168 seconden

Naar eigen zeggen als enige fabrikant van meet- en regelapparatuur geloofde DEOS in het ventilatieconcept bedacht door Albert Bauer. Samen met Albert Bauer heeft DEOS de regelstrategie omgezet in een werkend systeem. Later volgden meer fabrikanten die de mogelijkheden van de regelstrategie omarmden. Nog steeds realiseert DEOS succesvolle projecten met het Bauer regelsysteem. De jarenlange ervaring met het Bauer regelsysteem wordt voortdurend door DEOS AG in Rheine ingezet om samen met de andere fabrikanten het systeem continue te verbeteren.

 

Daarnaast heeft DEOS het Openbalance systeem ontwikkeld. Een doorontwikkeling met verbeteringen op essentiële punten. Het Openbalance systeem kenmerkt zich doordat er geregeld wordt op luchtdebiet in plaats van druk. Het Openbalance optimaliseert bovendien de luchtstromen waarbij het gewenste comfort in de ruimte bereikt wordt tegen zo laag mogelijke kosten. Zoals de naam al zegt het is een Opensysteem, geen black box, geen onduidelijke licentiekosten.

 

Regelen op luchtdebiet in plaats van druk biedt vooral in gebouwen met meerdere verdiepingen uitkomst. Bovendien zijn er geen extreem dure drukverschilopnemers noodzakelijk. Als enige systeem heeft de gebruiker real-time inzicht in de energiekosten, en biedt daarmee de gebruiker de mogelijkheid om online te kunnen ingrijpen en keuzes te maken.

De bediening van het Openbalance systeem is zeer gebruikersvriendelijk ontwikkeld. De regeling laat zicht volgens gebruikelijke methoden instellen. Het Openbalance systeem kent geen licentiekosten. Daardoor kan er op de aanschaf en inbedrijfname kosten flink bespaard worden. Ook de kosten voor het beheren en onderhouden van de installatie is vergelijkbaar met een traditionele installatie.

 

Het ventilatiesysteem (luchtbehandelingskasten, kanalenstelsel, roosters, etc.) dienen volgens de geldende voorwaarden ontworpen te worden (onder andere volgens EN 13779). Het ventilatordebiet dient regelbaar te zijn. Daarnaast dient elke zone te zijn voorzien van de essentiële meetpunten om het binnenklimaat te kunnen regelen (temperatuur, RV en luchtkwaliteit). Ook dient de luchttoevoer en afvoer van elke zone te zijn voorzien van een regelbare klep en luchthoeveelheidsmeting (bijv. via luchtsnelheidsmeting). Een dubbel kanalenstelsel voor gescheiden koelen en verwarmen is niet vereist.

Het Openbalance systeem is gebaseerd op de natuurwetten. De temperatuurgradiënt in een ruimte (gelaagdheid) wordt volledig geëlimineerd. Tocht behoort tot het verleden. Er wordt altijd voldoende verse lucht ingebracht om een uitstekend binnenklimaat te behouden. De verse lucht verplaatst zicht door het diffusie proces door de hele ruimte heen, met als gevolg dat in alle hoeken van de ruimte dezelfde temperatuur/RV heerst en er geen sprake is van gelaagdheid in de lucht. De verse lucht wordt niet geforceerd ingeblazen.

De luchtdebietregeling zorgt ervoor dat het gebouw op een lichte overdruk gezet wordt waardoor de infiltratieverliezen worden voorkomen. Tegen gevels, ramen, vloeren en plafonds ontstaat er een stilstaande luchtlaag waardoor de oppervlaktetemperaturen van deze delen nauwelijks nog invloed kunnen uitoefenen op het binnenklimaat. Om het systeem ook in bestaande gebouwen goed te kunnen laten werken moet er kritisch gekeken worden naar installatiedelen die de luchtstroming (temperatuurgradiënt) in een ruimte kunnen beïnvloeden.

 

Bijvoorbeeld radiatoren worden op een minimaal temperatuurniveau gehouden. Hierdoor kunnen er aanvullende energiebesparing ontstaan.

Het Openbalance systeem is inmiddels met succes toegepast in verschillende installaties in Duitsland en ook ver daar buiten (Australië, USA). Besparingen tot 70% ten opzichte van traditionele installaties zijn geen uitzondering, zo meldt de leverancier. Inmiddels zijn er ook al installaties die volgens het druk-regelprincipe werken, omgebouwd naar het Openbalance systeem.

Voor meer informatie: www.deltecs.nl