Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 53 seconden

Veertig procent van de Europese detailhandelaars weet niet dat er in 2018 een terugfasering van HFK-koudemiddelen plaatsvindt. Dit blijkt uit marktonderzoek in opdracht van fabrikant Emerson Climate Technologies, die zich onder andere richt op de koeltechnische markt. HFK’s zijn zogenaamde broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Ze worden onder andere toegepast in airco’s en warmtepompen.

De ondervraagde detailhandelaars blijken veelal onbekend te zijn met de regelgeving en/of denken dat er geen vervangende technologieën beschikbaar zijn. Retailers die wel kiezen voor duurzame alternatieven, geven als argumenten hiervoor: veiligheidsrisico’s (57 procent), energie-efficiëntie (53 procent) en milieuvriendelijkheid (48 procent).

Bijna de helft van de respondenten geeft overigens aan nog niet bezig te zijn met een overstap naar laag-GWP-koudemiddelen. Een ruime meerderheid geeft aan de verschuiving naar laag-GWP-koudemiddelen een positieve trend te vinden.

Het internationale marktonderzoeksbureau ComRes ondervroeg 140 professionals in de detailhandel naar hun bewustzijn ten aanzien van duurzame technologie en de manier waarop ze omgaan met de terugfasering van HFK’s. Er namen 40 deelnemers uit Frankrijk deel, 50 uit Duitsland en 50 uit het Verenigd Koninkrijk.