Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 112 seconden

Afgelopen week zag ik Ed Nijpels op de buis bij Nieuwsuur in de hoedanigheid van voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord. Hij lichtte toe dat het Energieakkoord is opgesteld om eindelijk serieus werk te maken van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het akkoord moet een einde maken aan het al jaren niet van de grond komende duurzame energieverhaal in Nederland.

Voor diegenen die het inmiddels vergeten zijn: weet u nog dat in februari 2005 de afspraken van het Kyotoprotocol van kracht werden? Nederland liep voorop, de 20-20-20-doelstellingen in 2020, waren eigenlijk niet ambitieus genoeg en we moesten veel verder gaan. Van al die mooie ambities en beloften is bijna 10 jaar later echter weinig terecht gekomen.

 

Maar Nijpels heeft er echter nu wel goede hoop op dat het nu wel gaat gebeuren om de (weliswaar verlaagde) doelstellingen te halen. “De doelstelling staat vast, namelijk 100 PJ besparing en 14% duurzame energie in 2020 respectievelijk 16% in 2023, 15.000 banen erbij en lastenverlichting. Dat complete pakket bewaken wij. Mijn commissie gaat ervoor zorgen dat alle afspraken worden nagekomen. Mocht een maatregel om wat voor reden niet door kunnen gaan, dan kijken wij naar vervangende maatregelen”, aldus Nijpels in een interview in het tijdschrift Milieu.

Mijn vraag aan u is dus of u het al druk heeft met de uitvoering van allerlei maatregelen op het gebied van energiebesparing? Want door u zal het uiteindelijk toch allemaal gemaakt moeten gaan worden. Ik vrees echter dat ik het antwoord op de vraag wel weet en ook even googelen leert dat we met het op 6 september 2013 afgesloten akkoord nog niet bepaald op stoom zijn.

En wat mij dan ook steekt is dat vervolgens Minister Blok openlijk weigert energiebesparing actief te promoten. “Ik geloof niet in commando-economie”, zei hij in Zaltbommel na afloop van de tweede College Tour Duurzame Energie, een initiatief van twintig bedrijven actief in de duurzame energiebranche, aldus een bericht van 26 april jl. in Cobouw.
Snapt u het nog? Met alle respect voor Ed Nijpels, die ik vanaf deze plek van harte steun, denk ik dat hij het nog wel eens heel moeilijk kan krijgen met het waarmaken van zijn verhaal. Ik ben bang dat we in 2020 moeten constateren dat we nog steeds ver achterliggen.

Ad van der Aa