Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

Onder de naam Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid b.v. (Bureau CRG) is de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen sinds kort een zelfstandige organisatie. In opdracht van de overheid staat de Databank vanaf 2014 op ‘eigen’ benen. Eén van de activiteiten van Bureau CRG is de controle en het beheer van de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen. De Databank bevat producten en systemen waarvan de energieprestatie objectief is vastgesteld.

Door de verzelfstandiging van Bureau CRG kan de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen (BCRG) zijn hoge status verder ontwikkelen. Het bestaan van de databank en de organisatie daarvan is in het belang van de bouw- en installatiesector. Voor de transparantie van het nieuwe Bureau CRG is er een Raad van Advies in het leven geroepen. In deze raad hebben stakeholders zitting, waaronder de overheid, Bouw- en Woningtoezicht, gebouweigenaren en verschillende brancheorganisaties van fabrikanten en leveranciers.

 

De databank werd enige jaren geleden opgericht in opdracht van overheidsinstantie Agentschap NL. Het werd beheerd door ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, in samenwerking met het Nederlands Normalisatie Instituut. De databank heeft een sterke positie in de markt verworven. Op de databank zijn producten en systemen te vinden die hun claim van energieprestatie voldoende hebben onderbouwd, naar oordeel van het College Gelijkwaardigheid Energieprestatie. Dit college, dat de aanvragen voor registratie beoordeelt, bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van energieprestatie.

 

De gegevens uit de databank worden bijvoorbeeld gebruikt door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeenten om na te gaan of de energetische claim van een product/systeem, gebruikt in de EPC berekening, correct is. De EPA-adviseurs gebruiken de verklaringen van de opgenomen producten voor het opstellen van een energielabel en het opstellen van een energiebesparingsadvies. Gebouweigenaren gebruiken de gegevens om na te gaan welke producten/systemen zij willen toepassen bij het verbeteren van de energetische prestatie van het gebouw. De databank is te raadplegen via www.bcrg.nl en www.isso.nl