Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 42 seconden

Daikin Nederland breidt haar servicetak uit onder de naam Daikin Service. Daarvoor heeft het bedrijf alle serviceactiviteiten en -diensten van haar onderhoudsbedrijf ServiceNed geïntegreerd. Daikin is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan toespitsen op de verwarmings- en koelingsmarkt. Service maakt daarbij nu een integraal onderdeel uit van de organisatie. De korte lijnen tussen de verschillende afdelingen maken het mogelijk klanten beter te ontzorgen: van levering en inbedrijfstelling tot 24/7-monitoring van installaties.

Bestaande klanten van ServiceNed zij al geïnformeerd over de met name administratieve zaken die gaan veranderen. Klanten van Daikin Nederland kunnen rekenen op uitbreiding van de serviceactiviteiten. Gedacht kan worden aan (on site) trainingen, inbedrijfstelling, storingsafhandeling, monitoring en onderhoud.

De officiële overname van ServiceNed B.V. vond al plaats in 2012, maar tot op heden focusten Daikin zich vooral op de markt van koudwatermachines.