Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 153 seconden

De installatiebranche profiteert van de verplichte EPBD-aircokeuring voor airconditioningsystemen die sinds december 2013 van kracht is. De keuring en daaruit voortvloeiende energiebesparende verbeteringen leveren extra werk op.
Uw medewerkers mogen de EPBD-aircokeuring uitvoeren als ze een diploma EPBD-A Airconditioningsystemen en/of een EPBD-B

Airconditioningsystemen hebben. STEK is vooralsnog de enige exameninstelling voor de EPBD-examens. Het centrum voor koude en klimaat GO° ontwikkelde samen met NVKL en OTIB twee cursussen EPBD-A die uw medewerkers voorbereiden op het examen. Een cursus behandelt de theorie en duurt 2 dagen, inclusief het examen. Installateurs leren inspecteren, beoordelen en advies uitbrengen. Bovendien leren ze over de wetgeving rond de EPBD-aircokeuring. De tweede cursus heeft naast de 2 theoriedagen ook een praktijkdag; installateurs oefenen dan op exameninstallaties. Het examen duurt een halve dag en bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Vanaf het 2e kwartaal van 2014 kunnen uw medewerkers zich ook inschrijven voor het examen EPBD-B.

 

Installateurs met het diploma EPBD-A mogen: alle handelingen van de EPBD-aircokeuring uitvoeren voor klasse 1 airconditioningsystemen (12-45 kW); enkele handelingen uitvoeren voor klasse 2 (45-270 kW) en klasse 3 systemen (> 270 kW). Behaalden uw medewerkers na 1 januari 2010 het F-gassen diploma koelinstallaties categorie 1? Dan zijn ze tot 5 jaar na de afgifte van dat diploma vrijgesteld van het behalen van het diploma EPBD-A. Ze mogen dezelfde handelingen uitvoeren als installateurs met het diploma EPBD-A. Met het diploma EPBD-A én het diploma EPBD-B mogen installateurs alle handelingen van de EPBD-aircokeuring voor alle airconditioningsystemen uitvoeren.
Klasse 1 systemen als eerste gekeurd

 

Niet alle airconditioningsystemen hoeven in één keer gekeurd te worden, dit hangt af van de klasse en het bouwjaar van de installatie. Als eerste zijn de airconditioningsystemen van 12 tot 45 kW die 10 jaar of ouder zijn aan de beurt, deze moeten vóór 31 december 2014 gekeurd zijn. Hiervoor hebben uw medewerkers het diploma EPBD-A nodig.
Installatie Performance Scan

 

Om u te ondersteunen bij de EPBD-keuringsverplichting van airconditioningsystemen, heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met de installatiebranche, gebouweigenaren en gebruikers de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. De koelmodule van de IPS komt overeen met de inspectiemethodiek zoals vereist in de EPBD-aircokeuring. De IPS is kosteloos te downloaden via www.installatieperformancescan.nl

 

De verplichte keuring van airconditioningsystemen is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Doel: 20% minder CO2-uitstoot en 20% energiebesparing in 2020. De keuring is dus goed voor het milieu. En uw klanten besparen met een optimaal afgesteld airconditioningsysteem al snel 10% tot 30% op de jaarlijkse energiekosten voor koeling, waardoor ze de kosten van de keuring snel terugverdienen. Bovendien hebben uw klanten 5% tot 35% minder kans op storingen en kunnen gebruikers van een gebouw veiliger, gezonder en comfortabeler werken. Bekijk de video over de EPBD-keuringen via http://www.youtube.com/watch?v=eG7Ui9nhMtc&feature=youtu.be Informeer uw klanten over de verplichte keuring met de factsheet van RVO voor gebouwbeheerders. Download deze en andere factsheets via www.aircokeuring.nl
Voor meer informatie over de cursussen en aanmelden: www.opleidingscentrum-go.nl