De installatiebranche gaat de komende tijd flink gebukt onder de coronacrisis. De werkgelegenheid komt onder zware druk te staan. Bijna 40% van de grote en middelgrote installatiebedrijven verwacht monteurs te moeten ontslaan. Bovendien denkt meer dan 80% van de bedrijven in het tweede kwartaal minder technische vakmensen in te lenen. Driekwart van de grote en middelgrote bedrijven in de sector houdt in de maanden april tot en met juni rekening met een aanzienlijke omzetdaling. Deze en andere gegevens zijn te vinden in de meest recente conjunctuurenquête van ondernemersorganisatie Techniek Nederland.

Nog maar enkele weken geleden was het sentiment in de installatiebranche uitgesproken positief. Sinds het begin van de coronacrisis is de stemming volledig omgeslagen. Ongeveer de helft van de installateurs en technisch dienstverleners verwacht dat de orderportefeuilles zeker 2,5% kleiner zullen zijn dan een jaar eerder. Die verwachting geldt voor de woningbouw en utiliteitsbouw en bij industriële klanten. De daling raakt zowel de nieuwbouw en renovatie als onderhoudswerkzaamheden. Ook technisch dienstverleners in de infra zullen het moeilijk krijgen. Een derde van de respondenten verwacht minder orders te kunnen boeken voor infrastructurele projecten.

De echte klap komt nog
Voorzitter Doekle Terpstra denkt dat de werkelijke stemming binnen de technieksector nog niet volledig doorklinkt in de cijfers. “Het beeld is nu al zeer verontrustend. Maar de gevolgen van de crisis zijn nog niet eens volledig zichtbaar in deze cijfers. In het tweede kwartaal teren wij nog op projecten die vóór de crisis zijn verstrekt. Ik maak me zorgen dat de echte klap nog moet komen.”

NOW-regeling voor werkmaatschappijen
Als het aan Terpstra ligt, moet de overheid zoveel mogelijk doen om de gevolgen van de crisis te dempen. Hij vindt dat concerns niet alleen als geheel in aanmerking moeten komen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). “Als ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen gebruik kunnen maken van de NOW, kunnen we onnodig verlies van arbeidsplaatsen voorkomen. Het is cruciaal dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én de Tweede Kamer kiezen voor een uitbreiding van de NOW-regeling.” De Tweede Kamer stemt vandaag over een motie hierover.

Groei na de crisis
Terpstra maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor zijn branche op de korte termijn. Kijken we iets verder, dan is hij aanzienlijk optimistischer. “Ontwikkelingen als de energietransitie en de digitalisering zullen de komende tijd alleen maar belangrijker worden. De verwachting is dat de technieksector na deze crisis weer hard gaat groeien. We moeten daarom wel voorkomen dat er nú geen banen en bedrijven verloren gaan.”

Ieder kwartaal een nieuw onderzoek
Techniek Nederland peilt elk kwartaal de stemming in de techniekbranche. De installatiekoepel legt dan een aantal vragen voor aan de aangesloten grote en middelgrote installatiebedrijven en technisch dienstverleners.

Op onze nieuwsbrief abonneren