Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 251 seconden

Zoals we al eerder berichtten, heeft de Consumentenbond een collectief inkoopplatform voor cv-ketels opgestart. Dit wekte veel verontwaardiging op onder onze doelgroep. Verscheidene installateurs verwachten nog meer prijsdruk. Daarnaast vroegen lezers van het bericht op LinkedIn en Facebook zich af of de belangenbehartiger van consumenten niet achter de feiten aanloopt. ‘Is de Consumentenbond blijven hangen in de jaren 80? Wie gaat er nu cv-ketels aanbieden als we juist #vangaslos willen? Kan je niet beter een warmtepompplatform opzetten?’ Wij vroegen adviseur en docent Installatietechniek Ron Bosch zijn mening hierover.

Kostenplaatje
Op onze Social Media accounts van Installatienet ontspon zich naar aanleiding van alle Commens een interessante discussie. Zo wil een aantal deelnemers best mee schakelen in de energietransitie, alleen ‘komen er zoveel kosten bij kijken als je wilt overstappen op een warmtepomp. Dat is voor veel consumenten een brug te ver.’

Prijsdruk
Bosch, dga van adviseur TIAB en docent Installatietechniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, zet ook vraagtekens bij het initiatief van de Consumentenbond. ”Komt hun onafhankelijkheid niet in het geding als de bond zelf een marktspeler wordt? En ja, je kan verwachten dat ze scherp zullen insteken qua prijs. Welke gevolgen gaat dat hebben voor de kwaliteitsborging, temeer daar we al kampen met een nijpend tekort aan vakmannen op de werkvloer?” vraagt Bosch zich af. De adviseur gaat niet zover de Consumentenbond te verwijten er een mentaliteit van enkele decennia geleden op na te houden, “maar hun initiatief staat wel op gespannen voet met de huidige tijdsgeest. Denk aan het kabinetsbeleid, de aardbevingen in Groningen, de eindigheid van fossiele brandstoffen en de milieuvervuiling… En we hebben al zoveel duurzame alternatieven voor cv-ketels.”

Warmtepompplatform?
Een collectief optuigen voor duurzame vervangingsinstallaties, zoals een lezer op LinkedIn voorstelde, klinkt Bosch dan ook logischer in de oren. Hij zou echter niet gelijk pleiten voor een warmtepompplatform. “Je kunt niet komen aanzetten met standaardoplossingen als een klant wil overstappen op een duurzame warmteopwekker. Iedere situatie is anders, uiteindelijk draait het om maatwerk. Factoren waar ik onder andere rekening mee houd zijn voorkeuren, vakkennis, de financiële capaciteit, ruimtebeslag, geluidsproductie en esthetiek. En dat alles in relatie tot de woning en de gebruikers ervan.”

Voorkeur
“Sommige klanten willen geen warmtepomp of een cv-ketel. Ze vragen om een pelletkachel of infaroodpanelen die gekoppeld worden aan PV-panelen. Als de randvoorwaarden gunstig zijn, zal ik daar in mee gaan als adviseur.”

Vakkennis
“Dan wat betreft vakkennis. Laten we ons voor nu beperken tot de warmtepompen. Warmtepompen installeren en onderhouden is een vak apart. Een installateur moet wel de juiste papieren in huis hebben en beschikken over de nodige expertise. Ik kom regelmatig situaties tegen waarin een onervaren installateur ‘voor de zekerheid’ de warmtepomp te groot gedimensioneerd heeft. Ook moet het bedrijf wel kaas hebben gegeten van de Trias Energetica. Als de woning niet goed geïsoleerd wordt, zadel je de klant op met een verkeerd installatieconcept en daardoor een te hoge energierekening, comfortproblemen en een warmtepomp die vaak pendelt en daardoor sneller aan slijtage onderhevig is.”

Prijzen
“Wat betreft de aanschafprijs van warmtepompen; ja, die ligt gemiddeld gezien hoger dan van een cv-ketel. Laat ik zeggen dat je grofweg al snel 4 x zo duur uit bent voor een luchtgebonden systeem. Voor de grondgebonden variant zit je in een nog hogere prijsklasse. Maar dat zijn de initiële investeringen. Uiteindelijk bepalen de Life Cycle Costs of het financieel gezien echt lonend is om een warmtepomp aan te schaffen. Stel dat je beschikt over een goed geïsoleerde woning, een laag temperatuur afgiftesysteem en een juist gedimensioneerde en ingeregelde warmtepomp, dan durf ik wel te zeggen dat je op de langere termijn goedkoper uit bent. Maar ja, dan moet je als consument wel over het geld beschikken om aan alle randvoorwaarden te voldoen en de warmtepomp te kunnen aanschaffen.”

Geluidsproductie en esthetiek
Er zijn echter factoren die roet in het eten kunnen gooien, waarschuwt Bosch. “Stel je hebt weinig ruimte in een woning, wat dan? In zulke gevallen adviseer ik, als het mogelijk is, een hybride variant. Ik bedoel dan een warmtepomp met cv-ketel. Zo hoef je geen ruimte te reserveren voor het boilervat. Is het ruimtebeslag zelfs dan nog te groot, ja, dan moet je wel bij de cv-ketel blijven. Ook de akoestiek kan een determinerende factor zijn in het keuzeproces. In sommige gevallen is het onwenselijk om een buitenunit te plaatsen vanwege de geluidsproductie. Hetzelfde geldt eigenlijk voor esthetiek. Wil de klant wel een buitenunit en hoe belangrijk is de opinie van de buren daarover? Kortom, je kunt niet over één nacht ijs gaan bij de aanschaf van een warmtepomp.”

Advies Consumentenbond
Mocht Bosch tot slot zelf worden gebeld door de Consumentenbond om advies over het cv-collectief, dan zou hij ze de volgende boodschap meegegeven. “Ik zou zeggen: ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Houd het alsjeblieft bij een eenmalige actie. Zo niet, dan vrees ik dat we straks nog verder gaan afzakken. Voordat je het weet begeven zich allerlei partijen op de markt en we kunnen uiteindelijk zelfs een warmtepomp bij de Aldi kopen.”