Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 84 seconden

Gasloos is de nieuwe standaard. Dit zegt 93% van de respondenten in een onderzoek naar duurzame woonwensen onder woonconsumenten van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. De meeste consumenten geven zelfs aan nog veel verder te willen gaan. Nul op de Meter woningen (NOM) hebben de voorkeur. Overigens mag duurzaamheid niet ten koste gaan van wooncomfort, zo blijkt uit het onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit een enquête onder het klantenpanel van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en diepte-interviews onder kopers van Nul op de Meter woningen in Delft. De grote meerderheid van de ondervraagden (93%) geeft aan een woning zonder gas te prefereren. 90% wil zonnepanelen, 70% een warmtepomp en maar liefst 46% wil nog veel verder gaan naar een Nul op de Meter woning. Daarmee is gasloos in de nieuwbouw – als het aan de woonconsument ligt – geen ambitie.

Energie prioriteit
De respondenten geven aan met name energetische maatregelen te relateren aan duurzaam wonen. De belangstelling bij bewoners is lager voor duurzame bouwmaterialen en waterbesparing. Een waterbesparende douche en geluid van installaties zijn namelijk ‘comfortbedreigende’ onderdelen. Duurzame woningen zijn dus in trek, tenzij dit ten koste gaat van het wooncomfort.

Aanbevelingen aan de markt
De consumenten hebben een grote behoefte aan inzicht in duurzaamheid van woningen in brede zin. De focus ligt bij veel projecten nu op de energieprestatie. Een bredere uiteenzetting van duurzaamheidsprestaties geeft de consument meer inzicht in de daadwerkelijke milieu-impact van de woning. De tweede aanbeveling ligt op comfort: in veel facetten biedt een energie neutrale woning meer comfort. Zo wordt koken op inductie en het binnenklimaat als positief ervaren. Een app wordt door veel consumenten genoemd als handige tool om inzicht te krijgen in het energiegebruik en om informatie makkelijk op te zoeken.