Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 99 seconden

Woningcorporatie Bo-Ex onderzoekt hoe haar hoogbouwflats energieleverend gemaakt kunnen worden. Een consortium ontwikkelt en test hiervoor een modulair renovatiesysteem op twee locaties in Utrecht. Op één flat wordt de opwekking van duurzame energie uitgebreid met een windgenerator op het dak. Tegelijkertijd ontwikkelt het consortium samen met afstuderende studenten bij Bos Installatiewerken een slimme gevel die installaties integreert in multifunctionele bouwdelen. In een opstelling bij Hogeschool Utrecht zal de werking hiervan worden getest.

Het consortium integreert installatiecomponenten zoals verwarming, ventilatie, isolatie en warm water tot drie multifunctionele bouwdelen en combineert deze met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag in elektrische deelauto’s. De bouwdelen worden aan de buitenzijde van de flat geplaatst. Dankzij duurzame energieopwekking en lokale energieopslag vermindert de piekbelasting op het net en profiteren bewoners van lage woon- en mobiliteitslasten. Bewoners worden nadrukkelijk bij het project betrokken. Tot slot wordt gewerkt aan de bijpassende financierings- en verdienmodellen. Het systeem moet uiteindelijk een bijdrage gaan leveren aan de seriematige renovatie van 250.000 hoogbouwwoningen tot energieleverende wooncomplexen in Nederland.

Verduurzaming bestaande woningen
Er ligt een grote opgave in Nederland om bestaande woningen te verduurzamen. Jaren ’60-’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging met hun relatief kleine dakoppervlak, waardoor opwek van voldoende zonne-energie lastiger is dan bij grondgebonden woningen en lage flats en er beperkte ruimte is voor installaties. Juist voor deze flats wil het consortium een doorbraak realiseren op weg naar energieleverende complexen met gezonde leefomstandigheden, een duurzame mobiliteitsoplossing en beheersbare woonlasten voor bewoners en corporaties.

Consortium
Het project wordt uitgevoerd door het Inside Out-consortium bestaande uit woningcorporatie Bo-Ex, Nefit-Bosch Thermotechniek, Alkondor Hengelo, Bos Installatiewerken, LomboXnet, architectenbureau cepezed, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute. Het project is mede gefinancierd door TKI Urban Energy uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van Economische Zaken. TKI Urban Energy ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving.