Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

  Terwijl de Tweede Kamer op 11 juni a.s. met de minister van Milieu en Infrastructuur overleg voert over een bredere inzet van alternatieve technieken, buigen de aanwezigen van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken zich over het Wijzigingsbesluit in verband met die technieken

“Haast is geboden, want we kunnen nog tot 16 juni a.s. commentaar geven op het concept Besluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit”,  aldus congresvoorzitter Eric van der Blom. De wijziging betreft de certificeringsplicht van alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwater waarover veel te doen is bij de handhaving van het Drinkwaterbesluit.     

 

Naast de ophanden zijnde wijzigingen van het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie worden ook de Beoordelingsrichtlijnen voor de alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwater  aangepast.  Op het congres wordt daarover informatie verstrekt  en discussie gevoerd.     Het is bekend dat Legionella een bacterie is die wijd verspreid voorkomt en waar we steeds meer van te weten komen. Het is daarentegen ook een bacterie is die steeds weer vraagtekens oplevert. Het RIVM doet onderzoek naar de Legionellabacterie en vertelt daarover op het congres. Recent heeft   KWR Watercycle Research Institute  een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de invloed van groei van Legionellabacteriën in (thermostatische) douchemengkranen. De resultaten van dat onderzoek worden op het congres belicht.

 

In de vijfde  editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken wordt verder aandacht besteed aan de wijze waarop drinkwatertemperaturen in woningen zijn te modelleren en de stand van zaken van het onderzoek, hoe temperatuurschommelingen als gevolg van drukvariaties in de koud- en warmwaterleidingen bij douchemengkranen voorkomen kunnen worden.

 

Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het Congres,  website www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 11 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811WK, Amersfoort. Ontvangst om 13.00 uur en aanvang om 13.45 uur.