Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 71 seconden

Het verwarmen van woningen met hout neemt de laatste jaren toe en levert voor de omwonenden hinder en gezondheidsschade op. Inmiddels ondervindt zo’n 10% van de Nederlanders overlast door houtstook van hun buren. Om te komen tot een nieuwe aanpak van de problemen vindt op vrijdag 23 mei 2014 het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ plaats bij het RIVM in Bilthoven. Initiatiefnemers zijn de VVM, netwerk van milieuprofessionals, RIVM, het Longfonds (voorheen Astma Fonds), de Stichting Haard en Rookkanaal en de vereniging Partners voor Gezond Leefmilieu (PGL).

 

Bij onvolledige verbranding van hout komen kankerverwekkende en andere stoffen vrij die de gezondheid kunnen schaden. Inademen van die stoffen is ongezond voor zowel de stoker zelf als de omwonenden. Kinderen, ouderen, longpatiënten en hart- en vaatpatiënten zijn het meest kwetsbaar. Zij verdienen maximale bescherming. Met name een goede combinatie van haard, hout en rookkanaal is van belang voor een optimale, zo schoon mogelijke verbranding.

 

Centraal tijdens het congres staat de vraag wat er moet gebeuren om nieuwe probleemsituaties te voorkomen en bestaande problemen op te lossen. Alle relevante thema’s komen aan de orde: de emissies en immissies, de gezondheidseffecten, wet- en regelgeving, toezicht en handhaving, de soorten kachels, het stookproces, meten en rekenen en de duurzaamheid van houtstook. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, is van harte uitgenodigd.

 

Voor meer informatie en inschrijven:  www.vvm.info