Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 63 seconden

Op 4, 5 en 6 november 2014 presenteert Evenementenhal Venray een solide combinatie van vier vakbeurzen die gezamenlijk de totale bouwkolom bereiken; Installatie Vakbeurs, Energie & Besparing, Bouw Compleet en Monument. Deze bouwkolom vormt het  fundament voor de totale bouwsector. Exposanten en bezoekers vormen hiermee de schakel tussen alle bedrijven in de totale keten.

Het economisch herstel begint langzaam op gang te komen, daarmee is het van het allergrootste belang om gezamenlijke doelstellingen, duurzame oplossingen, win-win situaties en lange-termijn relaties te realiseren.

Hoe kunnen bedrijven effectiever samenwerken? Hoe kan verder invulling worden gegeven aan de kolomgedachte, om een totaal palet te bieden aan alle ondernemers die in de bouwkolom actief zijn? Evenementenhal biedt met deze vier vakbeurzen een platform voor de bedrijven die niet alleen in de installatietechniek, klimaatbeheersing, sanitair, verwarming, koudetechniek, besparingstechnieken et cetera, actief zijn, maar ook alle ondernemingen die actief zijn in de brede bouwsector, aangevuld met het specialisme monument en renovatie.

Met deze bundeling van krachten biedt Evenementenhal opnieuw een impuls aan belangrijke branches binnen de Nederlandse economie. Het bezoek aan deze vier vakbeurzen vindt plaats door middel van één entreebewijs. De eerder gecommuniceerde datum van Installatie Vakbeurs en Energie & Besparing Venray op 25, 26 en 27 maart 2014 komt daarmee te vervallen.

Voor meer informatie: www.evenementenhal.nl