Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 47 seconden

CO2LADDERMet het oog op het milieu, het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen is een transitie naar een duurzame energiehuishouding en schonere energievoorziening noodzakelijk. Duurzaamheid staat bij Centercon daarom hoog op de agenda. De onderneming zien het als haar taak installateurs, adviseurs en eindgebruikers zoveel mogelijk bewust te maken van duurzame oplossingen en alternatieven op het gebied van koude- en klimaattechniek. Dit doet ze niet alleen door het aanbieden van duurzame producten, maar ook door zelf milieubewust bezig te zijn in de breedste zin van het woord.

Om dit kracht bij te zetten heeft Centercon voor 2014 t/m 2018 doelstellingen vastgelegd voor het reduceren van haar CO2-uitstoot. Dit onder toeziend oog van Lloyds, de organisatie die Centercon afgelopen zomer heeft voorzien van het CO2 prestatieladder certificaat. Centercon streeft ernaar om als maatschappelijk betrokken onderneming op te treden en vanuit deze visie respectvol met elkaar en onze omgeving om te gaan.

Voor meer informatie: www.centercon.nl