Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 33 seconden

BI Metrics is de clouddienst van Priva, waarmee in gebouwen het gebruik van de installaties kan worden ingeregeld met behulp van het gebouwbeheersysteem. Serviceorganisaties kunnen hiermee een beter presterende klimaatinstallatie opleveren bij het in bedrijf nemen van het gebouw en deze prestatie vasthouden gedurende de levensduur van het gebouw. De cloudservice analyseert een grote hoeveelheid gegevens en toont serviceorganisaties welke delen van de installatie niet optimaal presteren. Dit maakt gericht (preventief) onderhoud mogelijk, alleen op de plaatsen waar dit nodig is. Bepaalde prestaties van verschillende gebouwen kunnen objectief met elkaar worden vergeleken. Voor BI Metrics zijn geen extra sensoren nodig. De oplossing is geschikt voor zowel grote als kleine gebouwen.