Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 38 seconden

Deze maand beginnen de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het technisch installatiebedrijf, onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek. De onderhandelingen vinden plaats op 8, 15 en 29 maart. Een reservedatum is gepland op 12 april. De huidige cao loopt op 30 april aanstaande af. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) voert de onderhandelingen namens de werkgevers. Uneto-VNI is via het lidmaatschap van FWT direct betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe cao.

De cao’s in de Metaal en Techniek hebben betrekking op vijf sectoren, te weten het metaalbewerkingsbedrijf, de installatietechniek, het isolatiebedrijf, het carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao’s vormen tezamen de grootste cao in de marktsector. De bedrijfstak Metaal en Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.

[related_post themes=”text”]