Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 93 seconden

Vanaf 1 juni 2014 moeten nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen zijn voorzien van een energielabel. Dit energielabel moet zijn afgegeven door een organisatie die is gecertificeerd voor Beoordelingsrichtlijn 9500-06 ‘Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen’. Deze zogeheten BRL is op 31 mei bindend verklaard door Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL).

 

Het energielabel voor nieuwe opgeleverde utiliteitsgebouwen is een gevolg van de Europese EPBD-normen (EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive). Aan deze richtlijnen moeten alle EU-lidstaten zich gaan houden. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om ook utiliteitsgebouwen die zijn opgeleverd na 1 januari 2003 een energielabel te geven volgens de methode nieuwbouw. Hierdoor kan een al bestaand utiliteitsgebouw een hogere energielabelklasse krijgen (bijvoorbeeld A++). Om die reden is ook BRL 9500-03 ‘Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen’ aangepast. De BRL’en 9500-06 en 9500-03 moeten worden gebruikt in combinatie met BRL 9500-00 ‘Algemeen deel energieprestatieadvisering’.

 

Het energielabel (waarbij ook de feitelijk gerealiseerde energiebesparende maatregelen zijn doorgerekend) moet zijn afgegeven door een organisatie die is gecertificeerd voor BRL 9500-06. De opname van het gebouw wordt uitgevoerd door een EPN-adviseur. Die moet werken volgens het protocol in hoofdstuk 8 van ISSO-publicatie 75.1 ‘Handleiding energieprestatie advies utiliteitsgebouwen’. Naast een werk- en denkniveau op hbo-niveau behoort de EPN-adviseur te beschikken over een CITO-diploma ‘Energielabel, methode nieuwe utiliteitsgebouwen’. De eindtermen waaraan de EPN-adviseur moet voldoen staan op www.kvinl.nl onder certificeren/ energieprestatieadvisering.

 

De wijzigingsbladen voor BRL 9500-00, BRL 9500-03 en BRL 9500-06 zijn te downloaden vanaf www.kvinl.nl. Van ISSO-publicatie 75.1 verschijnt binnenkort een vernieuwde versie verkrijgbaar via www.isso.nl. Via deze site is het al mogelijk om hoofdstuk 8 te downloaden. Dit geldt ook voor hoofdstuk 7 waarin nieuwe opnameprotocollen staan voor bestaande utiliteitsgebouwen en hoofdstuk 6, dat beschrijft in welke situatie welke methodiek gebruikt moet worden. Informatie over de certificering is verkrijgbaar bij de certificerende instellingen Dekra, EPG, Kiwa en IKOB-BKB.