Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 61 seconden

Nathan heeft, als importeur van alpha innotec in de Benelux, voor de alpha innotec brine/water warmtepompen WZSV 62K3M en SWCV 162K3 een gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaring laten opstellen door KIWA, een onafhankelijke certificeringsinstelling. De verklaringen tonen aan dat deze warmtepompen van alpha innotec energiezuiniger zijn dan een vergelijkbare techniek in de norm, óf dat ze beter presteren dan de forfaitaire waarden uit de norm. Wolf Nathan, CEO van Nathan, is erg blij met de verklaringen: “De verklaringen tonen aan dat de EPC van een project, door het toepassen van onze warmtepompen met wel 0,24 omlaag gebracht kan worden ten opzichte van een goed presterende cv-ketel of forfaitaire warmtepomp, zelfs zonder het toepassen van pv-panelen. Dat is een significante reductie en draagt bij aan het behalen van de EPC-eis van 0,4.”

De verklaringen tonen ook aan dat de bronnen die door Nathan verzorgd zijn, een hogere brontemperatuur hebben dan in de norm omschreven staat. Doordat Nathan het gehele traject kan verzorgen, is er een optimale afstemming tussen bodemwisselaar en warmtepomp en dat draagt bij aan de hoge rendementen. Met opwekkingsrendementen van 5,84 tot 6,06 voor verwarming en van 2,85 tot 3,06 voor warm tapwaterbereiding, beschikken de alpha innotec warmtepompen WZSV 62K3M en SWCV 162K3 over zeer hoge opwekkingsrendementen.