Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 93 seconden

Volgens officiële cijfers sterven er in Nederland jaarlijks 10 -15 mensen ten gevolge van een koolmonoxide vergiftiging. Dat aantal ligt waarschijnlijk 3 tot 5 keer hoger, omdat niet altijd de symptomen worden herkend, vertelt Jet Vroege, van Brandweer Nederland. Met deze schrikbarende cijfers in het achterhoofd, adviseert de Brandweer consumenten om jaarlijks onderhoud te laten plegen aan de cv-ketel. Vroege: “Maar de cv-fabrikanten zeggen dat 1 keer in de 18 maanden al volstaat en veel installateurs gaan daarin mee. Het gevolg: de consument raakt in verwarring en gaat soms denken dat de installateur onbetrouwbaar is.”

Hoewel het koolmonoxideprobleem ruimschoots onder de aandacht wordt gebracht, dalen de sterftecijfers niet, vertelt Vroege. “Van de ongevallen die wij in beeld hebben, gebeurt circa de helft bij nieuwe cv-ketels. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals ondeugdelijke installatie, rookgasafvoeren die los raken door windstoten en slecht onderhoud. Vanuit het oogpunt van veiligheid adviseren wij daarom om jaarlijks onderhoud te laten plegen aan de cv-ketel. Dat botst met de mening van fabrikanten die 1 x per 18 maanden voldoende vinden. Veel installateurs gaan hierin mee. Wij zouden graag die situatie zien veranderen.”

Uit de contacten die Brandweer Nederland onderhoudt met Uneto-VNI komt duidelijk naar voren dat de branche zich bewust is van de CO-problematiek, beklemtoont Vroege. “Wij trekken ook samen op, bijvoorbeeld bij voorlichtingscampagnes, waarin zij ook hun inbreng hebben.” Ook dringen beide partijen gezamenlijk aan op een nieuwe erkenningsregeling voor cv-installateurs.

Gisteren werd bekend dat deze nieuwe regeling waarschijnlijk pas halverwege 2019 ingaat. Dat is een half jaar later dan oorspronkelijk was gepland. Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een wetswijziging nodig en kan zij pas in de tweede helft van 2018 een conceptversie aan de Tweede Kamer voorleggen.

Uneto-VNI liet gisteren al weten niet blij te zijn met de verlate invoering van de erkenningsregeling. Ook Brandweer Nederland laat bij monde van Vroege weten “teleurgesteld te zijn”.