Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 67 seconden

BBN-voorzitter WitloxDe huidige voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), Joric Witlox is herkozen. Tegelijk zijn ook  Roy Weghorst en Theo Donkers gekozen tot bestuurslid. Beiden zijn al enige tijd actief betrokken bij BBN. Weghorst is naast zijn bestuursfunctie ook voorzitter van de BBN-commissie Techniek & regelgeving. Met deze benoemingen heeft BBN samen met de huidige bestuursleden Arnold Sirag en Bart de Vries de bestuurlijke basis om de strategische issues van de vereniging effectief aan te sturen.

BBN zet zich in voor een hogere mate van brandveiligheid voor gebouwen; een steviger positie voor bouwkundige brandveiligheid (minimaal op het niveau van het bouwbesluit) en draagt bij aan instrumenten voor private kwaliteitsborging, vooral met de uitgave Essentiele Bouwkundige Controlepunten.

Samen met Brandweer Nederland en Bouw- en Woningtoezicht Nederland werkt BBN aan de jaarlijkse vernieuwing van de uitgave Essentiele Bouwkundige Controlepunten (EBC). In de nieuwe editie komen vooral wijzigingen op het gebied van brandwerende doorvoeringen en voegen. Ook zal de noodzaak van zowel rook en brandwerendheid duidelijk gemaakt worden. De nieuwe EBC-editie wordt 10 november bij de BBN-studiedag ‘Hoe reageert een gebouw op brand’ gepresenteerd. Daarnaast zijn er op
21 september en 20 oktober trainingen ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ gepland. In een dag wordt verdieping geboden over de achtergronden van de bouwkundige controlepunten. Hier leren de deelnemers waarom, hoe en wat er gecontroleerd moet worden.

[related_post themes=”text”]